klompenfonds

Het Klompenfonds was een instelling van houthandelaaar Pieter Pauwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPauw, Pieter

Purmerend, 1859 - Wageningen, 14 december 1908

Pieter Pauw, houthandelaar, gehuwd op 28 april 1892 met Elisabeth Margaretha Jacoba Pont, directeur van houthandel William Pont, liberaal raadslid van Zaandam van 1894 tot 1906, liet in 1899 het pand aan de
; het gaf de Vereniging Kindervoedingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Kindervoeding

In de winter van 1897-1898 vormden een aantal verenigingen in Zaandam het Comité voor Kindervoeding. De betrokken verenigingen waren de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, afdeling Zaandam; de timmerliedenvereniging; de bakkersgezellenbond; de vrouwenvereniging; het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap en de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Het comité verstrekte de kinderen van arme ouders driemaal in de week een warme maaltijd. In totaal werden zo tussen de 64 en 1…
de vrijheid aan elk kind, dat de voeding bezocht, gedurende dat tijdperk, drie paar klompen te verstrekken. Met grote vreugde en met een gevoel van dankbaarheid werd het besluit van Mevr. de Wed. P. Pauw-Pont, om het Klompenfonds in 1910 weer in te voeren, begroet.

Ieder kon zich een voorstelling van het nut van deze instelling maken, door de mededeeling, dat in het jaar 1909 448 paar klompen zijn verstrekt tot een bedrag van f 145.36.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/klompenfonds.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 15:01
  • (Externe bewerking)