klompenfonds

Het Klompenfonds was een instelling van houthandelaaar Pieter Pauw; het gaf de Vereniging Kindervoeding de vrijheid aan elk kind, dat de voeding bezocht, gedurende dat tijdperk, drie paar klompen te verstrekken. Met grote vreugde en met een gevoel van dankbaarheid werd het besluit van Mevr. de Wed. P. Pauw-Pont, om het Klompenfonds in 1910 weer in te voeren, begroet.

Ieder kon zich een voorstelling van het nut van deze instelling maken, door de mededeeling, dat in het jaar 1909 448 paar klompen zijn verstrekt tot een bedrag van f 145.36.

  • klompenfonds.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/05/20 18:37
  • door zaanlander