kolfclub_collegie_nooit_gedacht

Kolfclub Collegie Nooit Gedacht

Voormalige kolfvereniging uit Koog aan de Zaan, opgericht in 1825 en opgeheven in 1893. Kolvenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKolven

In de Zaanstreek, nu nog op slechts twee banen (in Wormer en Krommenie) beoefend spel, dat uit de 13e eeuw dateert. Kolven wordt sinds het begin van de 18e eeuw op overdekte banen gespeeld. Daarvan zijn er nu nog een klein aantal in Nederland aanwezig.
is een oud spel dat dateert uit de 13e eeuw. Het heeft wat overeenkomsten met het golfspel. In het eerste jaar waren er 34 leden.

Men maakte gebruik van de overdekte kolfbaan in herberg de Waakzaamheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaakzaamheid, de

Herberg, hotel, restaurant, café en ooit dance-club te Koog. Herberg De Waakzaamheid wordt reeds genoemd in een gemeentelijk document uit 1626 en was mogelijk ouder. De naam Waakzaamheid stamt uit de Franse tijd, tot die tijd stond de herberg bekend als De Jonge Prins. In tegenstelling tot andere horeca-gelegenheden in de Zaanstreek, zoals De Prins te Westzaan en De Jonge Prins te Wormerveer, werd de naam na de Franse tijd niet terug veranderd.
die in 1802 was gebouwd. Dit logement had een vooraanstaande plaats in het dorpsleven van Koog aan de Zaan. Er vonden veilingen plaats, openbare verkopingen en vanaf het einde van de 19e eeuw toneel- en muziekuitvoeringen.

Nieuwe leden werden door de zittende leden voorgedragen en bij meerderheid van stemmen gekozen. Dit ging met witte bonen bij het uitbrengen van een stem vóór een nieuw lid en bruine bonen bij een tegenstem.

De kolfavonden waren op de dinsdag en zaterdag De kolfvereniging maakte daarbij gebruik van de kolfbaan, de biljartkamer en het luchthuis. Behalve het spel stond bij de kolfverenigingen ook de gezelligheid centraal, waarbij er ook andere spelletjes werden gespeeld. Omdat het een kostbare zaak was om de binnenbaan in de winter te verwarmen en te verlichten, werd in de wintermaanden niet altijd gekolfd of vroeg men de leden om een extra bijdrage.

Herkomst leden

De leden van de kolfclub waren afkomstig uit Koog aan de Zaan, of kwamen van buiten, de buitenleden. De contributie was zeven gulden per jaar voor leden, vier gulden voor buitenleden.

De activiteiten van Collegie nooit gedacht werden stopgezet in 1898 door een gebrek aan animo. Verschillende leden stapten toen over naar de 1893 opgerichte Kolfclub Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKolfclub Zaanstreek

Kolfvereniging, die in 1893 werd opgericht en in de Waakzaamheid speelde.

In 1895 werd bij de club de nationale kolfwedstrijd georganiseerd. Ook aan de nationale kolfwedstrijd van 1902 namen leden van Zaanstreek deel. Roggeveen legt een verband tussen de oprichting van Zaanstreek en de aanleg van een nieuwe kolfbaan in de Waakzaamheid in 1891. Mogelijk is ook de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond in 1885 van belang geweest. De bond moest de teruggang in …

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kolfclub_collegie_nooit_gedacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/28 08:55
  • door zaanlander