kolfclub_collegie_nooit_gedacht

Kolfclub Collegie Nooit Gedacht

Voormalige kolfvereniging uit Koog aan de Zaan, opgericht in 1825 en opgeheven in 1893. Kolven is een oud spel dat dateert uit de 13e eeuw. Het heeft wat overeenkomsten met het golfspel. In het eerste jaar waren er 34 leden.

Men maakte gebruik van de overdekte kolfbaan in herberg de Waakzaamheid die in 1802 was gebouwd. Dit logement had een vooraanstaande plaats in het dorpsleven van Koog aan de Zaan. Er vonden veilingen plaats, openbare verkopingen en vanaf het einde van de 19e eeuw toneel- en muziekuitvoeringen.

Nieuwe leden werden door de zittende leden voorgedragen en bij meerderheid van stemmen gekozen. Dit ging met witte bonen (bij het uitbrengen van een stem vóór een nieuw lid) en bruine bonen (bij een tegenstem).

De kolfavonden waren op de dinsdag en zaterdag De kolfvereniging maakte daarbij gebruik van de kolfbaan, de biljartkamer en het luchthuis. Behalve het spel stond bij de kolfverenigingen ook de gezelligheid centraal, waarbij er ook andere spelletjes werden gespeeld. Omdat het een kostbare zaak was om de binnenbaan in de winter te verwarmen en te verlichten, werd in de wintermaanden niet altijd gekolfd of vroeg men de leden om een extra bijdrage.

Herkomst leden

De leden van de kolfclub waren afkomstig uit Koog aan de Zaan, of kwamen van buiten, de zogeheten buitenleden. De contributie was 7 gulden per jaar voor leden, 4 gulden voor buitenleden.

Einde kolfclub

De activiteiten van Collegie nooit gedacht werden stopgezet in 1898 door een gebrek aan animo. Verschillende leden stapten toen over naar de 1893 opgerichte Kolfclub Zaanstreek https://archief.zaanstad.nl/

  • kolfclub_collegie_nooit_gedacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/09/20 13:10
  • door kelvin