In 1974 opgericht centrum te Zaandam, waar in het kader van creatieve vorming cursussen worden gegeven in een groot aantal kunstzinnige vaardigheden, zoals schilderen, tekenen, aquarelleren, beeldhouwen, keramiekvervaardiging, textiele werkvormen en dramatische expressie.

Stichting Kreativiteitscentrum Komma had aanvankelijk een onderkomen in een (nood)school aan de Parkstraat 72. Vóór en na de oprichting werd gesteund op de ervaring van stichting De Werkschuit in Amsterdam. De opzet was toen tweeledig, dat wil zeggen: niet alleen gericht op de cursisten, maar ook met de bedoeling een financiële ruggensteun te geven aan de Zaanse kunstenaars, die de lessen gaven. Na verloop van een aantal jaren is de cursorische vorming landelijk geïnstitutionaliseerd, de docenten zijn nu in meerderheid speciaal voor dit werk opgeleid.

Bij Komma, in de begintijd gekenmerkt door een speelse en rommelige opzet, groeide het aantal cursisten dusdanig dat de ruimte aan de Parkstraat te klein werd. In 1984 verhuisde het centrum, met Lambert Koops als directeur (voorheen had Ru Kaebisch de leiding gehad), naar een leeggekomen, veel groter, schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat, met voldoende ruimte voor de vele opleidingen aan meer dan 600 cursisten. Het aantal lesgevenden nam toe tot meer dan 30. Komma wordt in aanzienlijke mate door de (gemeentelijke) overheid gesubsidieerd.

Zie voorts: Vormingscentraplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVormingscentra

Instellingen die zich bezig houden met werkervaringsprojecten, scholing, cursussen en beroepsoriëntatie. Een groot deel van de taken van de voormalige vormingscentra berust op dit moment (1991) bij de Stichting voor Sociaal Kultureel Werk Wormer (Wormerland), het Centrum voor Volwassenen-Educatie, de Stichting Welzijn en Educatie Zaanstreek “Welsaen' en het Damland College, school voor beroepsonderwijs, vorming en algemeen voortgezet onderwijs in Zaanstreek/Waterland (alle Zaanst…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/komma1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)