krommenie1

Polder van ruim 363 hectare, waarin de voormalige gemeente Krommenie is gelegen.

Aan de noordzijde grenst de Westdijk aan het (tot polder het Woud en Schaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoud en Schaap

Blik-emballagebedrijf, aanvankelijk te Zaandijk en later te Krommenie, in 1912 opgegaan in de Verblifa (Verenigde Blikfabrieken) Cornelis Woud begon in mei 1888 met een knecht een blikslagerij in Zaandijk, hij werkte toen onder meer voor Verwer. Door de groeiende vraag naar blikken emballage-artikelen had het bedrijf groeimogelijkheden. Daarom besloot Woud in juni 1889 samen te gaan met Jacob Schaap, die de uitbreidingen kon financieren. Woud werd technisch leider, terwijl Schaap…
behorende) oude en verlande Crommenijeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCrommenije

Beeldsnijder, Joost Jansz Oorspronkelijk een breed water, dat - buiten de omringdijk gelegen - tot 1357 een open verbinding vormde tussen het Wijkermeer (de noordelijke uitloper van het IJ, het ) en het Langmeer (deel uitmakend van de Schermer, thans nog als Lange Meer een gedeelte van het Alkmaardermeer). In genoemd jaar werd de
. De begrenzing bestaat verder uit de Nauernasche Vaart, Klamdijk (Assendelft), Krommenieërdijk en Taandijk. Deze omdijking is in 1651 tot stand gekomen. De bemaling geschiedt gezamenlijk met polder het Woud door een klein elektrisch gemaal van 50 pk en vijzelmolen De Woudaap, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudaap, De

Oliemolen in Oostzaandam, meestal De Aap of Het Aapie genoemd. De eerste vermelding dateert uit januari 1656.

In oktober 1915, toen hij al een tiental jaren werd gebruikt voor het verwerken van cacao-afval en het malen van fourage-artikelen, werd hij door brand verwoest. De molen stond ten westen en op enige afstand van De Gouw, iets ten noorden van het Konijnenpad. Opvallend aan deze molen was dat zijn romp was bekleed met overmaadse planken. Voor oliemolens was dit zeer uitzonder…
(gelegen in polder het Woud), beide uitslaande op de Nauernasche Vaart.

Tot na de Tweede Wereldoorlog bestond de polder Krommenie nog overwegend uit weiland. In de jaren zestig van de 20e eeuw en daarna is het landelijke karakter verdwenen door de omvangrijke uitbreiding van de woonbebouwing van de gemeente Krommenie.

Zie ook Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
3.5. en Natuur in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen, micro-organismen, planten, dieren en mensen, met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
in de Zaanstreek 5.1.5.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/krommenie1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 15:40
  • door jan