Zaandam, 6 juni 1897 - Zaandam, 17 november 1991

Landelijk en internationaal bestuurder van voetbalorganisaties. Gerbrand Kruijver, zoon van de schilder Jan Kruijverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruijver, Jan

Koog aan de Zaan, 30 januari 1869 - Zaandam, 7 mei 1950 Jan Kruijver 1869-1950 Johannes (Jan) Kruijver, beeldend kunstenaar, schilder, aquarellist, tekenaar en historicus Jan Kruijver was huisschilder van beroep en voerde als zodanig een bedrijf in compagnonschap. In de Zaanstreek werd hij vooral bekend door zijn tekeningen en schilderijen van oud-Zaandam, die een grote topografische nauwkeurigheid vertonen. Hij publiceerde met regelmaat in De Zaanlander en na 1945 in De Typhoon. …
, richtte als 19-jarige met twee vrienden de RK voetbalvereniging VVZ in Zaandam op. Dit vormde het begin van een 66 jaar durende loopbaan als sportbestuurder op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Hij was van 1919 tot 1940 competitieleider van de r.k. Diocesaan Haarlemse Voetbalbond, waarvan hij mede-oprichter was.

Na de fusie van voetbalbonden tot één landelijke organisatie in 1940 werd hij in het bestuur gekozen. Hiervan zou hij 22 jaar deel uitmaken. In 1951 werd hij voorzitter van de technische commissie van de KNVB, waardoor hij mede een beslissende invloed had op de samenstelling van het Nederlands elftal en andere vertegenwoordigende nationale voetbalteams. Hij was voorts jarenlang voorzitter van de Nederlandse Katholieke Sportbond (NKS), van de Sportraad voor Noord-Holland en van het bureau medische Sportkeuring Zaanstreek, dat in 1942 door zijn toedoen tot stand kwam.

Gerbrand Kruijver, die in het dagelijks leven exportmanager-procuratiehouder van de voormalige rijstpellerij C. Kamphuys in Zaandam was, werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau, ridder in de orde van Gregorius de Grote en ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Zaandam, erelid van de KNVB, erevoorzitter van de NKS en erevoorzitter van VVZ.

Zaterdagavond 16 november 1991 maakte hij als ere-voorzitter van het bestuur het 75-jarig bestaan mee van de door hem opgerichte vereniging VVZ. Een half uur na middernacht op 17 november 1991 overleed Gerbrand Kruijver op 93-jarige leeftijd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kruijver1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/06/05 13:17
  • (Externe bewerking)