kultuurklutser_actiegroep

Actiegroep KultuurKlutser, een initiatief van voormalig directeur Kunstcentrum Zaanstad, voorzitter Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Zaanstad en lid stuurgroep Meedoen Zaanstad, Jan de Bruin, gestart in 2015, richtte zich tegen het besluit van het college van B&W een Cultuurpaleis of Cultuurcluster naast het NS station Zaandam als aanvulling op Inverdan te ontwikkelen. Het college heeft dit plan in 2017 voortgezet en enkele culturele instellingen bereid gevonden in te stemmen met het plan.

Experts menen dat het plan op een financieel debacle gaat uitlopen en dat de beoogde en noodzakelijke 30 procent meer bezoekers om het geheel rendabel te maken, nooit of te nimmer behaald zal worden. Bovendien zal de gemeente, voordat de eerste paal in de grond verdwijnt, bij een bank moeten aankloppen om naar verluid 30 miljoen voor het project te lenen. Buiten beschouwing gelaten de huisvestingslasten die op enkele miljoenen geraamd worden.

FluXusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFluXus

Het FluXus-logo uit 2001 De Zaanstreek maakt in 2001 kennis met een nieuwe stroming: FluXus, Centrum voor de Kunsten waar behalve muziekonderwijs, -beoefening en -uitvoering, ook in ruime mate cursussen en workshops met betrekking tot beeldende kunsten en theaterkunstuitingen op het (les)programma staan. Het centrum richt zich tevens op fotografie, dans, musical, proza en poëzie.
, De Fabriek aan de Zaan en De Bieb die in de verbouwde voormalige Verkade-fabriek een heeft stek heeft gevonden zullen de hoofdbewoners worden van het project.

Een door Actiegroep KultuurKlutser aangevraagd referendum werd door het college afgeschoten.


  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kultuurklutser_actiegroep.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)