kunst1

Overlegorgaan tussen de protestants-christelijke en de neutrale verenigingen in Krommenie, vergelijkbaar met de gemeenschappenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenschap

Aanduiding van overkoepelende organen van het Zaanse verenigingsleven, die na 1945 in de meeste gemeenten ontstonden. De 'gemeenschappen', die ook elders in het land ontstonden, waren een uiting van de in de Tweede Wereldoorlog gegroeide behoefte om sociale scheidslijnen te verminderen. Daarom wilde men tot samenwerking komen van de talloze sociale en culturele organisaties en verenigingen. Bovendien was het oogmerk de 'burgerzin' te bevorderen.
die elders ontstonden.

Kunst en Sport was evenwel ouder, de instelling werd reeds in 1917 opgericht. De katholieke verenigingen in het dorp werkten samen in Katholiek Krommenie. Kunst en Sport hield evenementen met medewerking van de aangesloten verenigingen, zoals toneelvoorstellingen waaronder Shakespeare-stukken, muziekuitvoeringen en sportwedstrijden en -demonstraties.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen het gemeenschapsleven overal weer opbloeide, kreeg ook Kunst en Sport nieuwe impulsen. Begin jaren vijftig waren ongeveer 20 verenigingen bij het orgaan aangesloten. Hoogtepunt werden de jaarlijks terugkerende Kunst- en Sportweken met sportieve en culturele evenementen, waaraan vele honderden (mogelijk duizenden) Krommenieërs actief en passief deelnamen.

Een poging tot samensmelting met Katholiek Krommenie in 1963 strandde. Vanaf 1965 waren er nauwelijks activiteiten meer. Daardoor, en naar aanleiding van een conflict met de Krommenieër Sportraad, trokken verenigingen zich terug. Begin jaren tachtig van de 20e eeuw werd het orgaan opgeheven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kunst1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)