kwikstaart

Papiermolen in Wormer. Het bouwjaar van de Kwikstaart is niet bekend maar de eerste vermelding dateert uit april 1662. De molen was niet groot van stuk en werd ingezet voor het slaan van olie uit oliehoudend hennepzaad. Eigenaren Pieter Jevits, Jan Clase Craft en Claas Janse Craft, verkochten de molen op 13 mei 1659 voor f 660,- aan Jacob Jochems uit Wormer. Jochems verbouwde de Kwikstaart tot papiermolen.

Op 25 april 1662 verkoopt Jacob Jochems het volgende: “een papiermolentje, molenhuis, en de molenwerf, met een hoekje land daar toe behorende, en alle toebehoren met alle roerende goederen daarbij behorende, genaamd Quickstaart, staande en leggende in onze banne op 't eind van de Westerveersloot aan de ringsloot van de Enge Wormer”.

Cornelis Janz Honigh uit Zaandijk toonde interesse en telde f 1200,- duiten voor de molen neer en veranderde de naam in De Bijkorf. In 1668 liet hij de molen afbreken en verplaatsen naar Zaandijk. De molen werd grondig verbouwd en ingericht als witpapiermolen. Hij werd in Zaandijk tot één der grotere molens gerekend. De Vergulde Bijkorf, zoals de molen later werd genoemd heeft tot 1902 papier geproduceerd op Zaandijk, in het laatstgenoemde jaar viel de molen ten prooi aan de vlammen.

  • kwikstaart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/06/05 18:40
  • door zaanlander