laan_jan_jacob

21 oktober 1891 - Heemstede 20 augustus 1967

Jan Jacob Laan, koopman, is op 5 februari 1916 ten overstaan van notaris G.H.A. Tjeenk Willink, met de heer Jan Cornelis Laan (23 mei 1865 - Bloemendaal 16 januari 1934), koopman, wonende te Bloemendaal een handelsvennootschap aangegaan onder de firma W.J. Boon & Comp. gevestigd te Wormerveer. De vennootschap is aangevangen de 1e januari 1916 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij heeft ten doel de vervaardiging van en de handel in cacao en chocolade en al wat in de ruimste zin geacht wordt daartoe te behoren. Ieder der vennoten heeft het recht de firma te tekenen. Voor het opnemen of ter leen geven van gelden, het tekenen van borgtochten, het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken wordt beider handtekening vereist.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laan_jan_jacob.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)