laan_jan_jacob

21 oktober 1891 - Heemstede 20 augustus 1967

Jan Jacob Laan, koopman, is op 5 februari 1916 ten overstaan van notaris G.H.A. Tjeenk Willink, met de heer Jan Cornelis Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Jan Cornelis

23 mei 1865 - Bloemendaal 16 januari 1934

Jan Cornelis Laan, koopman, deelgenoot onder firma W.J. Boon & Comp., Commissaris Oliefabrieken Crok & Laan, Commissaris NV Koninklijke Pellerij Mercurius voorheen Gebroeders Laan, President-Commissaris vennootschap NV Promena, Oud-Wethouder gemeente Bloemendaal.
(23 mei 1865 - Bloemendaal 16 januari 1934), koopman, wonende te Bloemendaal een handelsvennootschap aangegaan onder de firma W.J. Boon & Comp.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoon bv, Koninklijke Fabrieken

Cacaofantasieproductenfabriek en oorspronkelijk cacao-, chocolade- en blauwselfabriek te Wormerveer, ontstaan in 1813. Grondlegger van het bedrijf was Jacob Willem Boon (Zie: Boon ondernemersgeslacht), die in mei 1813 op bescheiden schaal met molen
gevestigd te Wormerveer. De vennootschap is aangevangen de 1e januari 1916 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij heeft ten doel de vervaardiging van en de handel in cacao en chocolade en al wat in de ruimste zin geacht wordt daartoe te behoren. Ieder der vennoten heeft het recht de firma te tekenen. Voor het opnemen of ter leen geven van gelden, het tekenen van borgtochten, het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken wordt beider handtekening vereist.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laan_jan_jacob.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)