Voorpagina Groot Privilegie

Auteur van het Groot Previlegie en hantvest Boeck van Kennemerlandt en Kennemer Gevolg (Amsterdam 1664). Lams kwam voort uit een voornaam geslacht te Wormer. Zijn grootvader en zijn vader waren burgemeester geweest, Lams bekleedde die functie omstreeks 1660 ook. Zijn familie behoorde tot de rijkste van de banneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanne

Zie: Ban (banne) en Bestuur en rechtspraak 1.2.4.
; in 1654 bezat hij het aanzienlijke vermogen van f30.000. Hij was toen eigenaar van een stijfselhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStijfselfabricage

Belangrijke bedrijfstak in de Zaanse economie, reeds aan het einde van de 16e eeuw aanwezig; vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ook in (stoom)fabrieken, waarvan Zetmeelbedrijven De Bijenkorf (ZBB) als belangrijke producent is overgebleven. De stijfselfabricage bestaat uit het produceren van zetmeel en de daarvan afgeleide producten (modificaties) voor het stijven van textiel uit zetmeelhoudende producten, als aardappelen, mais, rijst en tarwe. Stijfsel is de algemene benami…
aan het Oosteinde. Het door hem samengestelde boek is van belang voor de geschiedschrijving, aangezien het inzicht geeft in de bestuurlijke situatie van Noord-Holland boven het IJ. Een aantal privilegiën is alleen uit zijn boek bekend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lams.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)