Lettergieterij en museum, aanvankelijk gevestigd in het atelier van Peter Loumanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouman, Peter

(Naarden, 14 november 1940 - Assendelft, 13 januari 2010).

Beeldend kunstenaar, graficus, ontwerper van objecten. Peter Louman is autodidact, hij woont en werkt in Assendelft. In en buiten de Zaanstreek ontwierp hij ettelijke speelobjecten en landschappen in gemeentelijke opdracht. Hij is ook houtsnijder en werkt in zijn 'drukwerkplaats' vooral met typografisch materiaal. Hij is voorts bestuurlijk betrokken bij kunstenaarsorganisaties en onder meer oprichter van de
te Assendelft en vanaf 1986 in de voormalige kleuterschool 't Kroosduikertje te Westzaan. De stichting werd opgericht op initiatief van Peter Louman, Max Stiebner en Kees Knijnenberg, met als doelstelling de loden letter ten behoeve van het hoogdrukprocédé in stand te houden. Doordat veel drukkerijen op het fotografisch zetten overschakelden, dreigde dit ambacht te verdwijnen. Men verwierf zich een oude Monotype Supra, een machine om letters mee te gieten die 'afgereden' (versleten) letters konden vervangen. Om aan grote 'corpsen' te komen werd in Amsterdam contact gezocht met de Nederlandse vestiging van de in drukkerskringen legendarische Monotype-Corporation. Drukkerijen konden in vroeger jaren bij deze firma matrijzen huren, zodat men regelmatig op goedkope wijze nieuwe letters kon gieten; men hoefde zelf dan geen dure matrijzen aan te schaffen. Door het verdwijnen van het zetten in lood dreigden de matrijzen naar het buitenland te verdwijnen en ontstond een 'adoptieplan`. Men kon bij de firma een setje matrijzen kopen en deze vervolgens aan de stichting in bruikleen afstaan. Dit adoptieplan functioneert ook nu nog (1991).

Daarnaast zorgden donateurs voor een gedeelte van de exploitatie, welke moest worden aangevuld met opbrengsten uit de verkoop van de gegoten letters. In de loop der tijd heeft men de beschikking gekregen over 6 machines, waarvan er permanent 4 staan opgesteld. De meeste werden door schenking verkregen of door de eigenaren in bruikleen gegeven. In 1989 bestond voor het laatst de mogelijkheid nog nieuwe matrijzen bij Monotype-Corp. te bestellen: de produktie werd nadien beëindigd. In dat jaar boekte de stichting voor het eerst een kleine exploitatiewinst. De Stichting Lettergieten 1983 houdt zich in de eerste plaats bezig met de voorlichting over, en de demonstratie van het gieten van loden letters. Men ontvangt groepsexcursies en houdt incidenteel 'open dagen'. Bij de museumwerkplaats waren omstreeks 1990 4 vrijwillige medewerkers actief.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lettergieten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)