In de 16e eeuw, misschien al daarvóór, vond kleinschalige huisnijverheid in vooral Assendelft, Krommenie en Krommeniedijk plaats. Ook in Wormer, Jisp, Oostzaan en Westzaan zal in die tijd linnen in huisnijverheid geweven zijn. Aan te nemen valt dat de belangrijke Zeildoekweverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeildoekweverij

Tak van nijverheid die van de 17e tot in de 20e eeuw vooral voor Krommenie en voor betrokkenen in omliggende dorpen van grote economische betekenis is geweest. Dat wil zeggen dat meer dan 350 jaar achtereen vele honderden, zo niet duizenden bewoners van de noordelijke Zaanstreek bij de zeildoekproductie waren betrokken. In het begin van de 20e eeuw waren nog twee grote weverijen actief. Zij staakten hun productie pas ver na de Tweede Wereldoorlog. De laatste sloot in 1981 de poo…
in Krommenie zich uit de eerdere linnenweverij heeft ontwikkeld. De vraag is daarbij of de linnenweverij al eerder door de autochtone boerenbevolking werd beoefend, dan wel of deze in de 16e of 17e eeuw door Franse en Vlaamse vluchtelingen of geloofsvervolgden, naar de Zaanstreek is gebracht.

Dit laatste werd door Jacob Honig Jansz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Jacob Honig Jansz. Jr. Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
in Geschiedenis der Zaanlanden (Haarlem 1849) verondersteld op grond van ongenoemde bronnen. Honig wees daarbij op het getal van 31 linnenwevers in Krommenie en Krommeniedijk in 1597. Inderdaad vermeldt de 'Bijsondere Hantering volgens `t cohier' van 1597 een aantal van 15 wevers in Krommenie én acht in Krommeniehorn én acht in Krommeniedijk, maar hun herkomst wordt daarbij niet aangeduid.

Rijksarchief

Aangezien een Informacie van 1514, aanwezig in het Rijksarchief, in Assendelft omtrent 20 arme lindewevers registreerde, terwijl er in dat jaar 1514 nog geen sprake was van naar de lage landen vluchtende geloofsvervolgden, lijkt het onjuist de oorsprong van de linnenweverij in de noordelijke Zaanstreek toe te schrijven aan réfugiés.

Réfugiés

Het kan zijn dat zulke réfugiés de bestaande weverij een impuls hebben gegeven, maar dat neemt niet weg dat de boerenbevolking in de middeleeuwen al weefde. Hoe dit zij, de aanwezigheid van getouwen en de ervaring met het weven van linnen is in de 17e eeuw met behulp van rolreders ten dienste gebracht van de Zaanse scheepsbouwers.

Voor de in Zaandam gebouwde zeilschepen waren grote hoeveelheden zeildoek nodig. De omschakeling van linnen, met uit vlas gesponnen garens, naar het veel zwaardere zeildoek vervaardigd van hennep vormde blijkbaar geen onoverkomelijk probleem. Bij het trefwoord Zeildoekweverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeildoekweverij

Tak van nijverheid die van de 17e tot in de 20e eeuw vooral voor Krommenie en voor betrokkenen in omliggende dorpen van grote economische betekenis is geweest. Dat wil zeggen dat meer dan 350 jaar achtereen vele honderden, zo niet duizenden bewoners van de noordelijke Zaanstreek bij de zeildoekproductie waren betrokken. In het begin van de 20e eeuw waren nog twee grote weverijen actief. Zij staakten hun productie pas ver na de Tweede Wereldoorlog. De laatste sloot in 1981 de poo…
zijn gegevens vermeld over deze vroeger in de noordelijke Zaanstreek uiterst belangrijke tak van nijverheid. Verondersteld mag worden dat de weverij van linnen, na geheel te zijn overvleugeld door die van zeildoek, in de 17e eeuw niet meer of nauwelijks is bedreven.

Zie ook: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
1.1.3.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/linnenweverij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)