honig_jacob_janszoon_jr

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij Honig(h).

Jacob Honig Jansz. Jr. had een grote passie voor de geschiedenis van de Zaanstreek en verzamelde hiervan verbluffend veel gegevens. In de 19e eeuw beperkten de directe geschreven bronnen zich tot Hendrick Soeteboom en Adriaan Loosjes. Feitelijk als eerste verdiepte Honig zich in allerlei archieven om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de Zaanse historie. Daarnaast bracht hij een omvangrijke boekerij bijeen. Hij had zijn belangstelling 'van geen vreemd' zijn vader had onder meer al een stamboek van het geslacht Honig samengesteld. Met vaardige pen en nog in de romantische, verhalende stijl die de 19e-eeuwse geschiedschrijving kenmerkt, Honig was een bewonderaar van de in 1774 geboren schrijver Jacob van Lennep, beschreef hij in tijdschriftbijdragen en boeken allerlei tot dan toe onbekende gegevens betreffende de ontwikkeling van de Zaanstreek.

Het meest bekend werden zijn tweedelige Geschiedenis der Zaanlanden uit 1849 en zijn redactionele bijdragen aan de 'Zaanlandsche Jaarboekjes' (1841-1854). Zie voor andere geschriften van zijn hand, onder meer de tweedelige Historische Oudheidkundige en letterkundige studiën uit 1866-'67 Historiografie.

Hij was in verband met zijn meer literaire aspiraties lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Van zijn hand zijn namelijk ook gedichten, novellen en 11 à 12 romans, waarvan een enkele in druk verscheen. Naast een uitgebreide boekerij bracht Honig ook een grote verzameling prenten, schilderijen en voorwerpen bijeen, alle met betrekking tot het Zaanse verleden. Deze collecties werden opgeslagen in het gemeentehuis van Zaandijk, waar ze min of meer toegankelijk waren. In 1890 schonken zijn nabestaanden deze verzameling aan de gemeente Zaandijk. Een daartoe opgerichte vereniging beijverde zich voor zowel uitbreiding als betere huisvesting. Conservator was zijn zoon, historicus Gerrit Jan Honig die catalogi ervan samenstelde, onder andere in 1927 'Zaanlandia Illustrata', betreffende de door zijn vader bijeengebrachte kaarten, tekeningen, prenten en portretten.

In 1940 mocht deze vereniging het genoegen smaken dat de verzameling Jacob Honig Jansz. Jr. een stijlvol onderkomen vond in het koopmanshuis Lagedijk 80 in Zaandijk, het bezienswaardige museum de Zaanlandse Oudheidkamer. De prenten-verzameling en een deel der schilderijen bevinden zich in het Gemeente-archief te Zaandam en vormen daar de basis van de waardevolle topografisch-historische atlas betreffende de Zaanstreek. Honig was in derde echt getrouwd met Neeltje Mulder.

  • honig_jacob_janszoon_jr.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/08 12:27
  • door zaanlander