Zaanse afdeling van de 'International Association of Lionsclubs', met als hoofdzetel Oak Brook, Illinois, USA. De Lionsclubs zijn ontstaan uit de zogenoemde 'frontierspirit' van de pioniers uit het westen van de Verenigde Staten. Uit een gevoel van saamhorigheid, hulpvaardigheid, gastvrijheid en interesse in de opbouw van een nieuwe samenleving vormden zich groepen mannen die zich bezighielden met problemen van 'good government' en 'citizenship'. Zij werden 'Lions of the West' genoemd. Deze groepen vormden de basis voor de latere Lionsclubs. Uit het bewustzijn dat de leden van die clubs een machtig potentieel zouden kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen, werd in 1917 in de VS besloten tot een landelijke organisatie. In de statuten en de erecode werd de nadruk gelegd op het bewijzen van diensten aan anderen, tot uitdrukking gebracht in het motto 'We serve'.

Na de Eerste Wereldoorlog breidde Lions International zich uit naar Canada en Zuid-Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de uitbreiding naar Europa. In 1951 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse club opgericht. De Lionsclub Zaanstreek werd opgericht op 24 februari 1951, als petekind van Lionsclub Het Gooi. Henk Stuurman, directeur van Technisch Bureau Stuurman bv (Wormer) en lid van de club Het Gooi was de initiatiefnemer. Op 1 juli 1989 telde de club 33 leden. Zij komen bijeen op de eerste en de derde donderdag van de maand. In 1989 trad de Lionsclub Zaanstreek op als peetclub voor de tweede Zaanse Lionsclub, De Banne, en in 1966 voor Lionsclub Velsen.

D.J. de Haan

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lionsclub.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 17:21
  • door jan