loogkokerij

Tak van bedrijvigheid die in nauw verband stond met de potasbranderijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPotasbranderij

Potas is de oude naam voor kalium-carbonaat, dat aanvankelijk uit hout - of plantenas werd gebrand , geloogd en in zuivere toestand in potten werd bewaard. Potas werd gebruikt door de blekerijen, vooral die ten behoeve der zeildoekfabricage.

Jacob Honig Jsz. Jr. stelde het ontstaan van de Zaanse potasbranderij na 1680, maar dr. Regtdoorzee Greup-Roldanus, bekend door haar studie over de Haarlemse blekerijen, meende dat al vóór 1650 potas in de Zaanstreek werd gebrand. In 1700 we…
en daardoor met de zeildoekweverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeildoekweverij

Tak van nijverheid die van de 17e tot in de 20e eeuw vooral voor Krommenie en voor betrokkenen in omliggende dorpen van grote economische betekenis is geweest. Dat wil zeggen dat meer dan 350 jaar achtereen vele honderden, zo niet duizenden bewoners van de noordelijke Zaanstreek bij de zeildoekproductie waren betrokken. In het begin van de 20e eeuw waren nog twee grote weverijen actief. Zij staakten hun productie pas ver na de Tweede Wereldoorlog. De laatste sloot in 1981 de poo…
. Met name in Krommenie is de loogkokerij op bescheiden schaal bedreven. Hierbij werden as, ertsen, aarde, zouten enzovoort met water uitgekookt tot een geconcentreerde oplossing, die gebruikt kon worden voor het wassen en vooral het bleken van textiel. Er is weinig bekend over dit bedrijfstype. Loogkokerijen werden over het algemeen geweerd, omdat ze luchtverontreiniging veroorzaakten, die neersloeg op de vroeger algemeen gebruikte bleekvelden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/loogkokerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)