Roordahuizen, 9 januari 1888 - Zaandam 15 mei 1940

Sipke Lootsma 1888 - 1940

Leraar geschiedenis, archiefonderzoeker en publicist. Hij was de eerste die de geschiedschrijving van de Zaanstreek wetenschappelijk benaderde.

Sipke Lootsma werd 9 januari 1888 geboren in Roordahuizen als zoon van Rients Klazes Lootsma en Aaltje Westra. In 1906 legde Lootsma het akte-examen Vrije- en Orde-Oefeningen der Gymnastiek met succes af. In 1907 gevolgd door het akte-examen Lager Onderwijs. Op 27 mei 1908 werd hij aangesteld als onderwijzer aan Gemeenteschool 8 te Leeuwarden. In 1910 werd het Examen Hoofdacte succesvol afgesloten.

Hij kwam in 1912 als onderwijzer geschiedenis naar Zaandam en voelde zich, eenmaal ingeburgerd, bijzonder aangetrokken tot de Zaanlanden en het heden en de geschiedenis van het bedrijfsleven. Hij was ook leraar aan de Gemeentelijke Kweekschool te Amsterdam, Hij bestudeerde Zaanse gemeente-archieven en het Rijksarchief te Haarlem. Zijn speciale belangstelling ging uit naar de notaris-protocollen.

Lootsma was overtuigd socialist en bestuurslid van het Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning van Werklozen. Aan arbeiders gaf hij cursussen geschiedenis. In 1922 werd hij, nadat hij zijn akte Geschiedenis M.O.had behaald, aangesteld als docent geschiedenis aan het Gemeentelijk Lyceum te Zaandam, enige HBS-scholen te Amsterdam en kweekscholen te Amsterdam en Zaandam.

Tussen eind 1926 en begin 1940 publiceerde hij honderden historische artikelen in dagblad De Zaanlander, onder meer over zeildoekweverij, pad-archieven, walvisvaart.

In de jaren dertig had hij zich fel uitgesproken tegen de NSB en het fascistische gedachtengoed. Sipke Lootsma maakte op 15 mei 1940, na de capitulatie van Nederland op 52 jarige leeftijd een eind aan zijn leven.

Tot zijn belangrijkste boeken behoren:

 • Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche walvisvaart, meer speciaal de Zaansche]], Koog aan de Zaan 1937;
 • Het Nieuwe Huys, 1687-1937, Zaandam 1937;
 • Historische studiën over de Zaanstreek I, Koog aan de Zaan 1939;
 • Historische studiën over de Zaanstreek II, Koog aan de Zaan 1950;
 • 25 jaar armen- en wezenverzorging / 1938;
 • Gids voor Zaandam, 1932;
 • Friesch-Doopsgezinde Gemeente West-Zaandam 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Het Nieuwe Huys , Zaandam 1937;
 • De Zaanstreek voorheen en thans I, 19311)

Van 1970 tot 1974 was de Sipke Lootsma Stichting actief.


1)
Zie voor een bewerking op de website van Zaans-Industrieel Erfgoed: De Zaanstreek voorheen en thans
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lootsma.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/21 08:33
 • door jan