Den Haag 3 augustus 1903 - Zaandijk 22 september 1980

Burgemeester van Wormerveer van 1950 tot in 1968, ereburger van deze gemeente. Voor hij naar de gemeente Wormerveer kwam had Lycklama een lange carrière in de Indische politiek achter de rug. Tot hij en zijn vrouw uit Nederlands-Indië moesten vluchten was hij de laatste resident van Djokjakarta. Om 'onder dak te zijn' aanvaardde hij in december 1950 het burgemeestersambt van Wormerveer, welke functie hij daarna gaandeweg steeds meer ging waarderen.

Kort na zijn benoeming zegde hij zijn lidmaatschap van de PvdA op. Tijdens zijn burgemeesterschap werd de Bloemenbuurt aangelegd en groeide de bevolking van Wormerveer van 10.500 tot 15.000. Voorts kwamen het verpleegtehuis De Noordse Balkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordse Balk

Voormalige schutsluis te Wormerveer, waar in de huidige situatie de Provincialeweg en de Nauernasche Vaart elkaar kruisen. De banne-sluis verbond de Vaart, via de Noordersluissloot met de Noordersluis en daarmee met de Zaan. De sluis werd noodzakelijk door de aanleg van de Nauernasche Vaart in 1633, was van groot belang en bleef na 1722 dan ook onderhouden worden door de gehele banne van Westzanen terwijl voor andere sluizen de dorpen waarin zij lagen het onderhoud betaalden. Tot …
en een nieuw politiebureau aan de Wandelweg gereed. De raad van Wormerveer was een der moeilijkste van de streek; Lycklama maakte menige wethouderswisseling mee. Hij was voorts een van de weinige Zaanse burgemeesters die voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad waren. Na zijn aftreden in augustus 1968 ging hij wonen te Zaandijk.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lycklama.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)