Wassenaar, 22 september 1842 - Den Haag, 10 december 1919

Hendrik Jacob Versteeg

Hendrik Jacob Versteeg, burgemeester van Wormerveer en Westzaan van 1876 tot 1878 en van Zaandam van 1878 tot 1894, woonachtig aan de Westzijde 81 was eerder burgemeester van Nieuwendam. Hij was echtgenoot van Agatha Diderica Elisabeth Laurentina van Gelder.

Versteeg werd in 1881 door de liberale Zaandamse kiezersvereniging bovendien kandidaat gesteld als raadslid en ook als zodanig gekozen. Dat een door de koning benoemde burgemeester daarnaast nog gekozen werd in de door hemzelf voorgezeten gemeenteraad, was in die tijd nog mogelijk. Het kwam vooral in kleine gemeenten voor. De combinatie bleek in Zaandam echter niet te bevallen. Versteegs raadslidmaatschap is in 1887 beëindigd. In Zaandam werd een straat naar hem vernoemd. In zijn ambtspe­ri­ode vond onder andere de sticht­ing van de zee­havens plaats.

Lees hier de reacties van de raadsleden op Versteeg's afscheid.

Versteeg bekleedde van 1894 tot 1905 de functie van Burgemeester te Schiedam, later werd hij aangesteld als Lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Op 28 augustus 1899 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau en ridder in de Orde van de Leeuw en de Zon van Perzië.

Versteeg bezat een Naamloze Vennootschap genaamd 'Cultuur-Maatschappij Rust en Werk', gevestigd te Amsterdam. Haar doel was de exploitatie als cultuuronderneming van de suikerplantage 'Rust en Werk', met de daarbij behorende gronden 'Lust tot Rust' en 't Einde Rust', gelegen in de kolonie Suriname in het district Beneden Cottica en van zodanige andere gronden in de kolonie Suriname, als later door de vennootschap in eigendom of gebruik mochten worden verkregen, en het verkopen der gewonnen producten. Lees verder in de Nederlandse staatscourant van 26 januari 1889.

In Schiedam had Versteeg belangen in de NV Zeevisscherij 'De Hoop'. Lees verder in de Nederlandse staatscourant van 7 november 1895.

Hendrik Jacob Versteeg overleed op 10 december 1919 en werd ter aarde besteld op Oud Eik en Duinen te Den Haag.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/versteeg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)