medicopharma

Producent van en groothandel in medicijnen in Zaandam. Voorloper van Medicopharma, dat in 1991 failliet ging, was de farmaceutische onderneming Sanopharma, die in 1947 werd opgericht.

De aandeelhouders van deze nv droegen in 1952 de aandelen over aan de stichting Apotheek Hulp Artsen, die in september 1951 was opgericht. In 1955 werd de stichtingsvorm omgezet in een nv. De aandelen werden geplaatst bij de in de stichting deelnemende artsen. Door statutenwijziging werd in 1972 de naam gewijzigd in Medicopharma. Tot 1962 hield de vennootschap zich uitsluitend bezig met de productie van geneesmiddelen en de verkoop daarvan aan apotheekhoudende artsen. Daarna zijn de handelsactiviteiten uitgebreid door toevoeging van nieuwe producten.

Medicopharma ontwikkelde zich tot een volledig gesorteerde farmaceutische groothandel. Door de voortdurende groei werd uitbreiding van het aantal vestigingen noodzakelijk. In 1966 werd de groothandelsvestiging Heerenveen gesticht, waarna Breda (1971), Apeldoorn (1975) en Weert (1985) volgden. In september 1977 verwierf het bedrijf de aandelen van farmaceutische groothandel J.H. Rooster & Zoon bv. te Rotterdam. Een bedrijf dat niet alleen bekendheid genoot als een regionaal gerichte farmaceutische groothandel, maar ook als importeur en distributeur van röntgencontrastmiddelen.

In 1984 verhuisde Rooster naar een nieuw bedrijfspand in Krimpen aan de IJssel. Medicopharma nam in 1977 de aandelen over van de in Zaandam gevestigde farmaceutische industrie bv Pharbita, waarvan de afzet op de binnenlandse markt was gericht op apotheken en ziekenhuizen. Dochteronderneming Pharbita produceerde een uitgebreid assortiment generieke geneesmiddelen (farmaceutische preparaten, die niet langer door een octrooi zijn beschermd) en zelf ontwikkelde geneesmiddelen, die onder de naam 'Phi beta' op de markt gebracht worden.

Ten behoeve van de export waren deze producten geregistreerd of onder registratie in circa 50 landen, terwijl de exportdivisie wereldwijd over agenten en distributeurs beschikte. Van Wessanenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWessanen nv, Koninklijke

Houdstermaatschappij met groot aantal werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Door middel van de werkmaatschappijen produceert en verhandelt Wessanen voedingsmiddelen. Het hoofdkantoor van het oorspronkelijk volledig Zaanse bedrijf is gevestigd in Amstelveen; in Wormerveer is een vestiging. Wessanen is een der grootste ondernemingen in Nederland.
werd in 1985 de productie en handelsonderneming in diergeneesmiddelen 'Aesculaap' in Boxtel overgenomen. In de dentale markt werd een belangrijke groei gerealiseerd met de oprichting van Medicopharma Dental bv in Krimpen aan de IJssel in 1987 en door de overnames van Dentale Groothandel Tholen bv in Nieuwegein en Neodent Dental Depot bv te Den Haag in 1988.

Een deel van de bedrijfsactiviteiten vond in de VS plaats. In 1987 werd Pennex Products Co. Inc. in Pittsburg verworven, een grote fabrikant van vrij verkrijgbare geneesmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Pennex vormde één van de grootste dochterondernemingen van Medicopharma. Daarnaast produceerde en verkocht het in 1985 in Charlotte opgerichte Medicopharma Inc. een assortiment receptplichtige geneesmiddelen. Medicopharma is sinds 1982 genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs.

Na een ingrijpende verbouwing verhuisde in juni 1989 het hoofdkantoor naar het voormalige pand van William Pont op het Eiland in de Zaan. Medio 1990 werd met de nieuwbouw van een productie- en laboratoria-complex in de Zaandammerpolder voor dochteronderneming Pharbita voorzien. De omzet groeide van 500.000 gulden in 1952 via 227 miljoen gulden in 1985 tot (in totaal) 529 miljoen in 1988. De investeringen voor dat jaar bedroegen 22 miljoen.

De groothandel was in de jaren tot en met 1990 nog stormachtig gegroeid door buitenlandse overnames: eerst in Amerika, de grootste farmaceutische groothandel in de, VS McKesson, en later in 1990 nog twee grote Britse acquisities, de groothandelsactiviteiten van de farmaceutische groep McCarthy's Pharmacy en de farmaceutische groothandel BH. Butler & Son in Leicester, die is als onderdeel gaan werken van de Britse dochter Medicopharma Ltd. Daardoor was de omzet van het bedrijf in drie jaar tijd verdrievoudigd tot een kleine 1 miljard gulden. ,,Met name door die overnames werden de problemen, waarin Medicopharma zich toen al bevond, niet meer beheersbaar'', meldden de curatoren Heidinga en Schimmelpenninck.

Medicopharma ging na de wilde jaren '80, eind 1991 op de fles nadat verschillende reddingspogingen waren gestrand en directievoorzitter mr. S.J. Fontein twee maanden daarvoor het veld had moeten ruimen. De commissarissen, waaronder de eerder opgestapte miljardair Teunis van Wettum, hadden toen het vertrouwen in hem opgezegd, iets dat de huisbankier Amro Bank, later ABN Amro, al eerder had gedaan.

In het eindrapport, verschenen in 1995, over de oorzaken van de ondergang van Medicopharma kraken de curatoren een paar harde noten over bestuur en commissarissen. Met de sector was niets mis. “De oorzaken van het faillissement zijn terug te voeren op “strategie, organisatie, overnames en management, waarvoor het bestuur maar ook commissarissen verantwoordelijk waren. De expansie was gebouwd op financieel drijfzand”, zo concluderen de curatoren.

Eind 1991 gaat Medicopharma failliet, de eerste van een uitzonderlijke hattrick. HCS en Daf, waar Groenink ook de zaak moest redden, gaan in 1992 en 1993 failliet. Er werkten wereldwijd 1900 mensen bij Medicopharma.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/medicopharma.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/03/20 03:43
  • door zaanlander