Wijdenes, 10 november 1894 - Purmerend, 1971

Cornelis (Kees) Mol, bijna 30 jaar gemeente-secretaris van Wormer, auteur van 'Uit de geschiedenis van Wormer' (Amsterdam 1966 en 1980), kwam in de zomer van 1911 als volontair uit Amsterdam naar Wormer. Per 1 oktober 1913 kreeg hij een vaste aanstelling, per 1 mei 1930 werd hij benoemd tot gemeente-secretaris. Dat bleef hij tot zijn pensionering per 1 december 1959. Tijdens zijn werk in Wormer gaf Mol blijk van grote interesse in de plaatselijke geschiedenis. Hij publiceerde in De Zaendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaende, De

Maandblad, gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, verschenen in zes jaargangen, van 1946 tot en met 1951. Het tijdschrift werd fraai uitgegeven door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij in Wormerveer en stond aanvankelijk onder redactie van mr. Johan Willem Groesbeek, Gerrit Jan Honig, Frans Mars,
en De Speelwagenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpeelwagen, de

Van 1946 t/m 1955 (laargangen) verschenen “Populair maandblad. gewijd aan de historische schoonheid. folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier`. Het tijdschrift. uitgegeven door Meijers Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveer. stond onder redactie van Th. P.H. Wortel en G. Kühne. Het bevatte voor namelijk bijdragen over West-Friesland. incidenteel ook over de Zaanstreek en geeft nog steeds een goed inzicht van vooral de folkloristische bijzonderheden van NoordHolland b…
.

De kroon op zijn historische werk werd 'Uit de geschiedenis van Wormer', dat nog steeds wordt beschouwd als één der betere lokale monografieën. Mol was geruime tijd bestuurslid van Ons Huis. In 1953, toen hij 40 jaar in Wormer werkte, werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees ook: Verzameling van persoonsgebonden documenten van militair Kees Mol.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/mol1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)