zaende

Maandblad, gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, verschenen in zes jaargangen, van 1946 tot en met 1951. Het tijdschrift werd fraai uitgegeven door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij in Wormerveer en stond aanvankelijk onder redactie van mr. Johan Willem Groesbeek, Gerrit Jan Honig, Frans Mars, Jacob Willem van Sante en mr. Dirk Vis.

De laatste trok zich te eniger tijd terug. Zijn plaats werd ingenomen door dr. Simon Hart. De Zaende was een zeer degelijk en historisch betrouwbaar maandblad, dat de belangstelling voor de streekgeschiedenis aanzienlijk deed toenemen. De jaargangen zijn nog steeds zeer in trek bij verzamelaars.

  • zaende.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/02 22:28
  • door jan