nauernasche_vaart

Nauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Nauernase Sluis. Een nadeel was ontegenzeggelijk dat het verkeer over land tussen de dorpen Krommenie en Westzaan door de Vaart werd afgesneden. De aanleg kwam voor rekening van de heren van de Schermer, die zich echter al snel onttrokken aan het onderhoud van Vaart en Vaartdijk.

De dijk, ook wel Twiskdijk genoemd, was zwak en vroeg veel onderhoud. Van de aanleg af en tot de overname van de dijk in 1881 zijn er vele meningsverschillen geweest over onderhoud en herstel ervan. De Vaartdijk was op drie plaatsen doorsluisd. Ter hoogte van Krommenie lag de Arendsluis, ter hoogte van Wormerveer De Noordse Balk en in noordelijk Westzaan de Westzanersluis. Bij Knollendam was in een overzet voorzien, het Molletjesveer.

Hoewel de Nauernasche Vaart dus werd aangelegd in verband met de waterbeheersing, heeft hij steeds ook betekenis gehad als vaarweg. In het verleden heeft vooral Krommenie geprofiteerd van deze rechtstreekse verbinding met het IJ. Nog aan het eind van de 19e eeuw werden de belangrijke blik- en linoleumfabrieken langs de vaart gebouwd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nauernasche_vaart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)