nieuw

Voormalige vergaderruimte van de zogenaamde 'vrije organisaties' (de volgelingen van Domela Nieuwenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
) aan de Boschstraat te Zaandijk. De naam Nieuw Leven was ook in gebruik voor socialistische woningbouwverenigingen in geheel Nederland (waaronder Zaandijk).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nieuw.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)