Raffinaderij van plantaardige vetten en oliën, margarinefabriek enz. te Zaandijk, thans Friwessaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFriwessa

Oliën- en vettenfabriek (van met name margarine) te Zaandijk: oorspronkelijk zelfstandig bedrijf (Nomafa, met werkmaatschappijen Nomafa en Fricola), vanaf 1990 werkmaatschappij van Wessanen nv, Koninklijke. De basis voor het bedrijf werd gelegd door Gerbrand Vis Hz. (zie ook:
.

De nv Noordhollandse Margarinefabriek Nomafa werd in 1930 opgericht door Gerbrand Vis Gz. (1881-1963), die eerder tevens directeur was van de in 1903 door zijn vader gestichte nv Zuivelmaatschappij De Kroonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKroon, Zuivelmaatschappij De

Voormalig groothandelsbedrijf in voornamelijk boter in Zaandijk, in 1903 opgericht door Gerbrand Vis Hz. en later voortgezet in samenhang met margarinefabriek Fricola NV in Zaandijk. Bij de overname van dit laatste bedrijf door Koninklijke Wessanen NV is de naam gewijzigd in
v.h. Gerbrand Vis Hz. Vanuit het pakhuis Kampen aan de noordzijde van de Zaandijker sluis, ontwikkelde zich een omvangrijk bedrijf, dat zich ook bezighield met de termijnhandel in oliën en vetten.

In 1966 kwamen de werkmaatschappijen Nomafa en Fricola nv voort uit de Noordhollandsche Margarinefabriek. Nomafa en Fricola hielden zich bezig met de raffinage van plantaardige oliën en vetten en met de fabricage van margarine, voor de verwerkende grote en kleine industrieën. In 1968 werd de werkmaatschappij Nomafa Grondstoffen nv opgericht, die zich bezighield met de handel in plantaardige en dierlijke vetten.

Koninklijke Wessanen in Amstelveen verwierf in oktober 1976 alle aandelen van Nomafa BV, Nomafa Grondstoffen BV en Fricola BV alsmede het 50 percent belang in de verkoopmaatschappij Friwesco. Alle bedrijven gevestigd in Zaandijk. De geldomzet beliep ruim 150 miljoen gulden per jaar; het aantal personeelsleden bedroeg 140. Er vielen geen ontslagen.

Nomafa's specialisatie betrof de veredeling van oliën en vetten voor de horecasector, alsmede de chocolade-, zoetwaren-, diervoeder- en oleochemische industrie. De markten beschikten volgens Wessanen over een goed groeipotentieel. De ondernemingen werden onder eigen naam en onder dezelfde leiding voortgezet binnen de organisatie van de cacao/oliesector van Wessanen. Risicospreiding en diversificatie binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie stond centraal, waardoor de groeimogelijkheden van de cacao/oliesector in belangrijke mate werden bevorderd.

Toen Gerbrand Vis III zich uit zaken terugtrok deed hij het bedrijf over aan Wessanen, waarna de naam van het bedrijf Friwessa werd. In 1990 verkocht Wessanen Friwessa aan het Zweedse Karlshamn.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nomafa.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)