Westzaandam 1646 - 1724

Jan Cornelisz Nomen was lakenkoopman in Zaandam, lid van de vroedschap van West-Zaandam, burgemeester en schepen. Voor de Zaanse geschiedschrijving van enig belang door zijn journaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagboeken journaals

Vorm van autobiografie, waarin de schrijver regelmatig (dikwijls iedere dag) chronologisch noteert wat hij/zij heeft meegemaakt, denkt, voelt of overweegt. Dagboeken kunnen zeer van elkaar afwijken: sommige zijn strikt persoonlijk, andere zijn puur economisch of politiek.
over de bezoeken van Czaar Peterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCzaar Peter de Grote

Czaar Peter, Peter I Aleksejevitsj de Grote (1672-1725) Czaar sedert 1682 en 'alrussisch keizer` vanaf 1721 uit het Huis Romanov, die in 1697 een week in de Zaanstreek verbleef en nadien de streek enige malen kort bezocht. Rond verblijf en bezoeken, waarvan het belang altijd zwaar is overschat, hebben zich de nodige legendes gevormd. Het
aan Holland en vooral Zaandam in 1697 en 1717. Deze beschrijving vormde de bron voor latere publikaties, zoals die van mr. J. Scheltema: 'Peter de Groote, keizer van Rusland in Holland en te Zaandam' (Amsterdam 1814) en zelfs van een Russische historische studie door prof. dr. B.A. Cordt (Kiev 1904). Nadien ontstond er over passages in Nomen's journaal enige scepsis. In 'De Zaende', jaargang 1948, is de door Jan Cz. Nomen geschreven tekst in z'n geheel opgenomen, na transcriptie door J.J. Zonjeeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZonjee, Jaap

Uitgeest, 17 februari 1927 - Haarlem, 2 mei 2010

Jacobus Johannes (Jaap) Zonjee, heemkundig ambtenaar van Zaandam, conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer, eerste gemeente-archivaris van Zaanstad.

Jaap Zonjee werkte na een opleiding tot middelbaar archief-ambtenaar van 1946 tot 1968 bij het rijksarchief in Haarlem. In laatstgenoemd jaar werd hij heemkundig ambtenaar van Zaandam en conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer. Laatstgenoemde functie vervulde hij tot 1990.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nomen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)