Westzaandam 1646 - 1724

Jan Cornelisz Nomen was lakenkoopman in Zaandam, lid van de vroedschap van West-Zaandam, burgemeester en schepen. Voor de Zaanse geschiedschrijving van enig belang door zijn journaal over de bezoeken van Czaar Peter aan Holland en vooral Zaandam in 1697 en 1717. Deze beschrijving vormde de bron voor latere publikaties, zoals die van mr. J. Scheltema: 'Peter de Groote, keizer van Rusland in Holland en te Zaandam' (Amsterdam 1814) en zelfs van een Russische historische studie door prof. dr. B.A. Cordt (Kiev 1904). Nadien ontstond er over passages in Nomen's journaal enige scepsis. In 'De Zaende', jaargang 1948, is de door Jan Cz. Nomen geschreven tekst in z'n geheel opgenomen, na transcriptie door J.J. Zonjee.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nomen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)