Dikwijls gebruikte aanduiding voor het gedeelte van Noord-Holland ten noorden van het vroegere IJ , het huidige Noordzeekanaal. De naam is in 1921 gegeven aan het toen gevormde Hoogheemraadschap voor dit gebied, dat met ruim 142.000 hectare Nederlands grootste waterschap vormt. De Zaanstreek neemt in bedoeld gebied een eigen plaats in; van oudsher was men hier echter overwegend georiƫnteerd op Amsterdam en minder op de plaatsen en streken in het Noorderkwartier, waarvan de demografische en economische geschiedenis uitputtend is behandeld door prof. dr. A.M. van der Woude in 'Het Noorderkwartier' (Utrecht 1983).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noorderkwartier.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 18:32
  • door jan