noordse

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Lijst van Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Burgemeesters

  Alberti, Jacobus

  Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
 • Lycklama, mr. Johan Carelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLycklama, mr. Johan Carel

  Den Haag 3 augustus 1903 - Zaandijk 22 september 1980

  Burgemeester van Wormerveer van 1950 tot in 1968, ereburger van deze gemeente. Voor hij naar de gemeente Wormerveer kwam had Lycklama een lange carrière in de Indische politiek achter de rug. Tot hij en zijn vrouw uit Nederlands-Indië moesten vluchten was hij de laatste resident van Djokjakarta. Om 'onder dak te zijn' aanvaardde hij in december 1950 het burgemeestersambt van Wormerveer, welke functie hij daarna ga…
 • Mallegatsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMallegatsluis

  Schutsluis, de grens tussen Zaandam en Koog aan de Zaan. Vóór de bouw van de Mallegatsluis, was er iets zuidelijker een eerdere sluis in de Lagedijk. In 1634 werd deze verlegd naar de Breedweersloot. Vanaf toen kwam de naam Mallegatsluis in gebruik, de sloot kreeg de naam Mallegatsloot.
 • Moriaan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMoriaan, de

  Houtzaagmolen in Westzaan, type onbekend. Deze molen wordt ook wel Moeriaan genoemd.

  De enige vermelding dateert uit januari 1803. De molen was toen al verdwenen. Hij heeft gestaan ten noorden van de sluis de Noordse Balk. Door dit feit is het ook mogelijk dat de molen in de buurt Wormerveer heeft gestaan.
 • Noordersluis/-padplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordersluis/-pad

  Voormalige sluis in het toenmalige centrum van Wormerveer. De valdeursluis lag in het verlengde van de Noordersluissloot, die dwars door de huidige markt liep. Aan de sloot lagen het Bredase- en het Kikkerspad. Deze paden zijn in het begin van de 17e eeuw aangelegd. Dat was op een moment dat de sluis, die voornamelijk voor afwatering bestemd was, er al lag. Aanvankelijk was het belang van de sluis dan ook niet groot. Wel gaf hij toegang op de sloot die naar de sluis
 • Rem nv, Houtindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRem nv, Houtindustrie

  Kisten- en houtwarenfabriek te Wormerveer, in 1971 verplaatst naar Emmeloord. Het bedrijf werd op 1 februari 1891 aan de Zaandijkerweg te Wormerveer opgericht, onder de naam Zaanlandsche Pakkistenfabriek Nicolaas Rem Tz.; het fabriceerde aanvankelijk kisten en kistjes voor onder andere naburige chocolade- en veevoerbedrijven. Bij weinig opdrachten ging Rem over tot het maken van gordijnroeden, bonenstokken, bezemstelen, vitragestokjes, gordijnrollen en -latten. Allengs wer…
 • Sluizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluizen

  Bouwwerken tussen twee wateroppervlaktes met een verschillend peil. Sluizen werden aangelegd met het doel water in te laten of uit te slaan (in- of uitlaatsluis, spuisluis, duikersluis), of schepen door te laten (schutsluis). In de Zaanstreek waren tientallen sluizen, waarvan sommige essentieel waren voor de ontwikkeling van de dorpen. Naarmate het waterverkeer minder belangrijk werd en gemalen de waterhuishouding eenvoudiger regelden, nam het aantal sluizen in de streek af.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noordse.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
 • (Externe bewerking)