Kisten- en houtwarenfabriek te Wormerveer, in 1971 verplaatst naar Emmeloord. Het bedrijf werd op 1 februari 1891 aan de Zaandijkerweg te Wormerveer opgericht, onder de naam Zaanlandsche Pakkistenfabriek Nicolaas Rem Tz.; het fabriceerde aanvankelijk kisten en kistjes voor onder andere naburige chocolade- en veevoerbedrijven. Bij weinig opdrachten ging Rem over tot het maken van gordijnroeden, bonenstokken, bezemstelen, vitragestokjes, gordijnrollen en -latten. Allengs werden de stokkenfabriek en lattenschaverij steeds belangrijker.

In 1925, het bedrijf heette toen N. Rem en Zoon NV, nam Nicolaas Harmijn Rem de zaak over van zijn vader. Omdat aan de Zaandijkerweg uitbreidingsmogelijkheden ontbraken, verhuisde het bedrijf in 1938 naar de Noordse Balkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordse Balk

Voormalige schutsluis te Wormerveer, waar in de huidige situatie de Provincialeweg en de Nauernasche Vaart elkaar kruisen. De banne-sluis verbond de Vaart, via de Noordersluissloot met de Noordersluis en daarmee met de Zaan. De sluis werd noodzakelijk door de aanleg van de Nauernasche Vaart in 1633, was van groot belang en bleef na 1722 dan ook onderhouden worden door de gehele banne van Westzanen terwijl voor andere sluizen de dorpen waarin zij lagen het onderhoud betaalden. Tot …
in Wormerveer. Er werkten toen 40 mensen in de schaverij. In 1940 kwam de derde generatie, in de persoon van N.F. Rem, uitgetreden in 1982, in de directie. Na de oorlog werd de productie uitgebreid met onder meer lijstwerk, kastplanken en dorpels. In 1965 werd F. Rem, zoon van N.H. Rem, in de directie opgenomen. In 1969 trad deze weer uit.

Begin jaren '70 werd het ruimtegebrek van Houtindustrie Rem NV nijpend en werd het bedrijf verplaatst naar Emmeloord, waar men de beschikking kreeg over een terrein van 47.000 vierkante meter. Slechts een klein deel van de 75 werknemers ging mee naar het nieuwe bedrijf. De directie kon het artikelenpakket daarmee uitbreiden. Rem NV is gespecialiseerd in schaverij-producten, zoals lijstwerk, kastplanken, stofdorpels en betimmeringen.

In 1989 werd, nadat het bedrijf al eerder in andere handen was overgegaan, de naam veranderd in Hackman Woodpax.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rem3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)