Kisten- en houtwarenfabriek te Wormerveer, in 1971 verplaatst naar Emmeloord. Het bedrijf werd op 1 februari 1891 aan de Zaandijkerweg te Wormerveer opgericht, onder de naam Zaanlandsche Pakkistenfabriek Nicolaas Rem Tz.; het fabriceerde aanvankelijk kisten en kistjes voor onder andere naburige chocolade- en veevoerbedrijven. Bij weinig opdrachten ging Rem over tot het maken van gordijnroeden, bonenstokken, bezemstelen, vitragestokjes, gordijnrollen en -latten. Allengs werden de stokkenfabriek en lattenschaverij steeds belangrijker.

In 1925, het bedrijf heette toen N. Rem en Zoon NV, nam Nicolaas Harmijn Rem de zaak over van zijn vader. Omdat aan de Zaandijkerweg uitbreidingsmogelijkheden ontbraken, verhuisde het bedrijf in 1938 naar de Noordse Balk in Wormerveer. Er werkten toen 40 mensen in de schaverij. In 1940 kwam de derde generatie, in de persoon van N.F. Rem, uitgetreden in 1982, in de directie. Na de oorlog werd de productie uitgebreid met onder meer lijstwerk, kastplanken en dorpels. In 1965 werd F. Rem, zoon van N.H. Rem, in de directie opgenomen. In 1969 trad deze weer uit.

Begin jaren '70 werd het ruimtegebrek van Houtindustrie Rem NV nijpend en werd het bedrijf verplaatst naar Emmeloord, waar men de beschikking kreeg over een terrein van 47.000 vierkante meter. Slechts een klein deel van de 75 werknemers ging mee naar het nieuwe bedrijf. De directie kon het artikelenpakket daarmee uitbreiden. Rem NV is gespecialiseerd in schaverij-producten, zoals lijstwerk, kastplanken, stofdorpels en betimmeringen.

In 1989 werd, nadat het bedrijf al eerder in andere handen was overgegaan, de naam veranderd in Hackman Woodpax.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rem3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)