noordsterpark

Noordsterpark

Het Noordsterpark, ook wel Recreatiepark Wormerveer genoemd, is begin jaren zeventig aangelegd. De inrichting sloot enigszins aan bij het buitengebied, het Noorderveld. De noord- en westrand werden voorzien van rietland. In het midden van het park kwamen grote waterplassen, in de winter te gebruiken als ijsbaan. De lichtmasten rond één van de plassen wijzen hier ook op. De aanleg van deze ijsbaan werd overigens genomen naar aanleiding van het verdwijnen van de baan langs de Kerkstraat, waar heden ten dage dependances van het Triascollege en de Noordsebalk zijn gevestigd.

De open verbinding met de Watering werd gewaarborgd. De rest van het park bestond vanaf het begin uit grasveld, verspreid staande bomen en struiken. Dit zogenaamde ‘natuurlijke’ park herbergde de nodige vuilnisbakken en bankjes. Rond het water kwamen paden. Eén ervan sneed de grootste plas via eilandjes en bruggen in tweeën. Halverwege de jaren zeventig werd het prille park aangevuld met banken en picknicksets. Er werd echter weinig gebruik van gemaakt.

Begin jaren tachtig vestigde paardrijvereniging De Zaanse Ruiters zich aan de Noordsterweg, naast de ingang van het gelijknamige park. Ter plekke kwamen maneges, trainingsvelden, parkeergelegenheid en een wedstrijdterrein. Volkstuinvereniging Het Westen maakt ook al geruime tijd gebruik van het naast het park gelegen gebied, evenals korfbalvereniging De Kieviten. Aan de zuidkant van het park ligt van oudsher een begraafplaats. In de jaren negentig werd de toch al gebrekkige verbinding met het noordelijk gelegen natuurgebied zo goed als verbroken door de aanleg van de Ned Benedictweg en vervolgens een bedrijventerrein op het Noorderveld.

Situatie in 2002 Het Noordsterpark komt weinig geïnspireerd over. Zowel de variatie in plantensoorten als in wandelpaden is beperkt. Het park wordt dan ook weinig gebruikt. Bij goed weer lopen er wat wandelaars over het slechte wegdek, bij minder weer zijn er alleen mensen uit de naastgelegen wijk te vinden die er hun hond uitlaten. Fietsen is niet toegestaan. Het park kan niet worden gebruikt als doorsteekmogelijkheid omdat het is ingesloten door de Ned Benedictweg en de Provincialeweg N246.

Ook weinig bevorderlijk voor een groter bezoekersaantal is de relatief décentrale ligging. Een sombere en slecht zichtbare toegangsweg, te bereiken via een ook al weinig aantrekkelijke en slecht onderhouden parkeerplaats, maken het weinig aanlokkelijk om het park binnen te gaan. Aardig zijn de twee olifanten bij de ingang, een bronzen kunstwerk uit 1981 van Jean Baptiste de Winter. Ruim vier hectare langs de Noordsterweg is in gebruik bij De Zaanse Ruiters, anderhalve hectare bij de volkstuinders.

Toekomst De toegang tot het park zou een betere ontsluiting verdienen. Door een dichte beplanting langs de randen van het park ontstaat enerzijds een intiem karakter, vergelijk het Agathepark, anderzijds wordt geluidsoverlast verminderd die eventueel vanaf de sportvelden opklinkt. Dit ter bescherming van de bewoners van de Albert Meijnsstraat.

Bron: Tien-parkenplan - Rosa

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noordsterpark.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)