nova

Vereniging te Oostknollendam met het doel sociale contacten in het dorp te bevorderen door het organiseren van culturele dorpsevenementen.

Nova Vita werd opgericht op 8 september 1921. Directe aanleiding was het verbod op de kermissen in Wormer en Oostknollendam, in verband met het overmatig drankgebruik bij die gelegenheden. Door toedoen van de kasteleins werden in beide dorpen vervolgens feestverenigingen opgericht, die onder de naam “'Volksspelen' sterk op de kermis gelijkende evenementen organiseerden. De feestvereniging te Wormer verdween in 1932; Nova Vita bleef bestaan. Het karakter van de vereniging veranderde in de loop der jaren, thans wil het bestuur af van het predikaat “'feestvereniging'. Door Nova Vita worden verschillende evenementen georganiseerd zoals ijs- en schaatswedstrijden, kerstviering, koninginnedagviering, Sinterklaasintocht, paaseieren zoeken, etc. De Volksspelen zijn nog altijd een jaarlijks terugkerend evenement. In 1990 had de vereniging circa 200 leden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nova.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)