oecumene

Dit is een oude revisie van het document!


Zie: Gemeenschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenschap

Aanduiding van overkoepelende organen van het Zaanse verenigingsleven, die na 1945 in de meeste gemeenten ontstonden. De 'gemeenschappen', die ook elders in het land ontstonden, waren een uiting van de in de Tweede Wereldoorlog gegroeide behoefte om sociale scheidslijnen te verminderen. Daarom wilde men tot samenwerking komen van de talloze sociale en culturele organisaties en verenigingen. Bovendien was het oogmerk de 'burgerzin' te bevorderen.
van kerken in de Zaanstreek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/oecumene.1447959282.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:22
  • (Externe bewerking)