Vroeger gebruikelijke vorm van verzekering, waarbij bezitters van onroerend goed in een dorp of regio zich verenigden om gezamenlijk het risico van brand te dragen. Zo is in 1819 de 'Onderlinge Brandwaarborg maatschappij aan de Zaan' te Zaandijk opgericht, onder directie van Jan Koning. zie: Koning en Boekeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoning & Boeke van 1819

Verzekeringsmaatschappij in Zaandijk.

Na de bevrijding uit de Franse overheersing deed in geheel Nederland de behoefte aan verzekeren zich geleidelijk meer kennen. Het aantal maatschappijen waaraan men zijn belangen kon toevertrouwen was (behalve de louter plaatselijk werkende, of specifiek gerichte, 'onderlingen') echter nog gering. Tegen die achtergrond kan het in 1819 genomen besluit worden gezien om ook in de Zaanstreek te komen tot de oprichting van een commercieel…
. Deze `Onderlinge` is in 1964 opgeheven, waarbij vermogen en portefeuille werden ondergebracht in een nieuw opgezette nv.

Een nog vrijwel in de oorspronkelijke opzet bestaande Onderlinge is de in 1881 te Oostzaan opgerichte 'Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij'. Bij de initiatiefnemers behoorden de toenmalige burgemeester D. Teer, en J. Heijn Sz. (vader van de Oostzaanse kruidenier Albert Heijn); zij beiden waren de eerste directeuren. De maatschappij beperkte zich in hoofdzaak tot verzekeringen voor inwoners van en/of panden te Oostzaan. De juridische vorm is een aantal jaren geleden gewijzigd tot Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. De maatschappij bleef van kleine omvang; in 1987 waren er twee personeelsleden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/onderlinge1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:34
  • door jan