Houtzaagmolen te Koog, wipmolen. De balken- en stammenzager werd in 1921 gebouwd op het erf van oliemolen De Waterhondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterhond, de

Oliemolen te Koog. De windbrief werd gegeven in januari 1663. Hij heeft gestaan op de hoek van de Mallegatsloot en de Watering, en werd in 1881 gesloopt. Zijn schuur moest in 1921 wijken voor wipmolen De Nieuwe Onderneming.

oliemolen molen
, aan en ten oosten van de Wateringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatering

Naam van twee vaarwegen, tussen Zaandam-Oost en Oostzaan en tussen Zaandam-West/Koog-Zaandijk en Westzaan. Deze laatste Watering loopt ook dwars door Noordwest-Wormerveer. Beide waterwegen lopen evenwijdig aan de Gouw en min of meer evenwijdig aan
en aan en ten noorden van de Mallegatslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMallegatsluis

Schutsluis, de grens tussen Zaandam en Koog aan de Zaan. Vóór de bouw van de Mallegatsluis, was er iets zuidelijker een eerdere sluis in de Lagedijk. In 1634 werd deze verlegd naar de Breedweersloot. Vanaf toen kwam de naam Mallegatsluis in gebruik, de sloot kreeg de naam Mallegatsloot.
. In 1930 werd hij afgebroken, waarna de bedrijfsvoering met een motor werd voortgezet.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/onderneming.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)