watering

Naam van twee vaarwegen, tussen Zaandam-Oost en Oostzaan en tussen Zaandam-West/Koog-Zaandijk en Westzaan. Deze laatste Watering loopt ook dwars door Noordwest-Wormerveer. Beide waterwegen lopen evenwijdig aan de Gouw en min of meer evenwijdig aan de Zaan. Verschillende stukken van de Watering in het Westzijderveld dragen afzonderlijke namen, zoals de Kromme Watering bij Wormerveer, de Middel Watering, de Nieuwe Watering en de Zuider Watering in Zaandam.

Wateringen komen in geheel Noord-Holland voor. Het is niet bekend wanneer de Zaanse uitvoeringen ontstaan zijn. Het ontstaan moet gezien worden in het licht van de ontginning van het Zaanse slagenlandschap. Mogelijk is de Watering in het Westzijderveld niet in één keer ontstaan. Daarmee wordt de naam Nieuwe Watering, die van het IJ naar het Westzaner Weiver liep, ook verklaard. Aan de IJ-kant moet men dan later tot ontginning zijn overgegaan dan te Wormerveer waar de Watering tot de Noorddijk doorloopt.

De oudste schriftelijke vermelding van de Westzaner Watering dateert uit 1479. De Oostzaner Watering liep tussen 't Kalf en het Barndegat en werd als waterweg onder meer gebruikt door de ventjagers die Wormers beschuit naar de Amsterdamse markt brachten. De Weer is een afsplitsing van dit water. Enkele stukken land die aan beide waterwegen liggen hebben ook de naam Watering gedragen, al dan niet met voor- of achtervoegsel.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/watering.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)