onderwatersport

Tak van sport, abusievelijk dikwijls duiksport genoemd. In de Zaanstreek wordt de sport sinds 1967 in verenigingsverband beoefend. De onderwatersport is nog jong. Omstreeks 1950 ontstond bij enkele personen de behoefte in georganiseerd verband onder water te kijken of te jagen.

In 1962 werd op initiatief van het toenmalige Ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen de Nederlandse Onderwatersportbond opgericht. Hoewel het eigenlijke duiken geen wedstrijdaspecten heeft, ontwikkelden zich een aantal gespecialiseerde vormen van onderwatersport, zoals lange afstandszwemmen, onderwateroriëntatie en onderwaterhockey.

De oudste onderwatersportvereniging in de Zaanstreek is Duikteam Murene, opgericht in 1967. Bakermat van deze vereniging was het Sportfondsenbad aan de Mauvestraat in Zaandam. Murene was de zestiende club in Nederland. In 1989 betrok de vereniging een nieuw eigen clubhuis. De vereniging had toen 75 leden, waarvan een deel de Zaanse brandweerkorpsen assisteerde bij duikwerkzaamheden. Het clubhuis is gevestigd op sportpak Oostzijderveld naast de Brandweerkazerne aan het Prins Bernardplein.

De tweede Zaanse vereniging, Duikteam De Walvis, werd in 1971 opgericht als reactie op een verdrinkingsongeval in natuurbad Wijde Wormer. Ook deze vereniging kreeg in 1989 een eigen onderkomen voor haar 75 leden. De leden van De Walvis hebben zich met name verdienstelijk gemaakt op het gebied van de onderwater scheepsarcheologie. Hoewel er aanvankelijk sprake was van enige concurrentie tussen beide clubs, ontstond er na enkele jaren een goede verstandhouding. Beide verenigingen hanteerden in 1989 een selectieve ledenstop, alleen aspirant-leden uit de gemeente Zaanstad werden geaccepteerd. Het clubhuis van de vereniging is gelegen aan de Kweekerstraat 21-b te Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/onderwatersport.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)