De Handels- en productieonderneming Op den Velde Groep bestaat uit de divisies Industrie en Staal, die een totaalpakket technische producten als transportbanden en aardolieproductenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAardolie- en steenkoolhandel

Handelstak, belangrijk geworden met de komst van de stoommachines en later de elektriciteit. Steenkool, ook wel eens “zwart goud` genoemd, is een verzamelnaam voor een groot aantal delfstoffen met zeer verschillende eigenschappen. Alle zijn zwart van kleur en worden in lagen, meestal diep onder de aardoppervlakte, aangetroffen; ze danken hun ontstaan aan langzame ontleding en omzetting van grote hoeveelheden (meestal plantaardig) materiaal. Steenkool werd op grote s…
aan klanten in binnen- en buitenland aanbieden, gevestigd te Zaandam.

Het bedrijf werd op 22 juli 1921 opgericht door Jan Op den Velde, mede met hulp van de familie Verkade, die Jan honderd gulden leende als startkapitaal. Voordien was Jan bedrijfsleider was Sabelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSabel

Ondernemersgeslacht te Zaandam in de 19e en 20e eeuw. In 1867 kwam August Wilhelm Friedrich Zabel (1844-1917) in deze streken, zoon van Gottlieb Zabel en Henriette Jenz uit Mlijkovel Kosjesen in Polen. De Zabels waren begin 18e eeuw van Zweden naar Polen getrokken en August vocht voor Pruisen bij Koniggratz. Hij was op weg naar Amerika, maar kwam in Nederland andere Polen tegen, die door de crisis gedwongen waren te repatriëren. Hij besloot in Holland te blijven en vond werk als grondwerk…
. Hij begon in het pand Westzijde 246 een handel in aardolie en nam ook de vervaardiging van drijfriemen ter hand. Ondanks de crisisjaren wist Jan het bedrijf op kleine schaal uit te bouwen.

Tijdens de oorlogsjaren lag het bedrijf stil en ging een deel van de familie op in het verzet. Jan Op den Velde zag kans de onderneming na de oorlog voort te zetten. Hij werd daarbij geholpen door één van zijn vijf zonen, Jan jr. In 1958 kwam ook zijn kleinzoon Hans het bedrijf versterken. Mede als gevolg van de introductie van de oliekachel en CV als warmtebron voor woningen en fabrieken, brak een periode van enorme groei aan. Op den Velde werd totaalleverancier voor de industrie en verlegde zijn werkterrein van de Zaanse regio naar heel Nederland.

De productie van transportbanden ten behoeve van de industrie werd verplaatst naar de Paltrokstraat te Zaandam, in 1989 uitgebreid tot 1700 vierkante meter; bovendien ontstonden vestigingen in Emmeloord en Rotterdam. In Emmeloord worden transportbanden van rubber gemaakt, terwijl in Zaandam en Rotterdam vooral kunststoffen als materiaal worden gebruikt.

De technische handelsonderneming en de handel in aardolie kregen eveneens een steeds grotere omvang; deze afdelingen waren gevestigd aan Westzijde 252-258. In 1991 waren er ruim 130 personen werkzaam. Het bedrijf verhuisde later naar de Hoofdtocht 1 in Zaandam en richt zich ook op de handel in technisch leder, pakkingmateriaal en drijfriemen, voorts heeft het een modern tankwagenpark. De financiering geschiedde steeds uit eigen middelen. De juridische vorm was aanvankelijk een commanditaire vennootschap, later nv en thans bv. J. Op den Velde telt in 2019 behalve de hoofdvestiging in Zaandam, vestigingen in Amsterdam, Beverwijk, Rotterdam, Alkmaar en Hoorn.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/op1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)