orangisten

In de Patriottentijd (1780-1787) de ongeorganiseerde partij die streefde naar handhaving van het stadhouderlijk gezag. De orangisten stonden daarbij lijnrecht tegenover de in de Zaanstreek, en ook elders, talrijker patriotten. In de Zaanstreek bestond de aanhang voornamelijk uit de minder betaalden; getuige de relletjes die af en toe plaats hadden, waren er naar verhouding veel orangisten in Krommenie, Assendelft en Oostzaan, wellicht ook in Wormer, terwijl ook het Kalf in Zaandam orangistisch heette.

De relletjes bestonden overigens minder uit echte opstootjes dan uit kleine pesterijen, zoals het vaak door drankgebruik aangewakkerde achtervolgen en aanhouden van gekende patriotten, die dan gedwongen werden orangistische liedjes te zingen of leuzen te roepen. In de Franse tijd nam het aantal orangisten fors toe, eerder als gevolg van de vrijheidsbeperkingen en de toenemende armoede dan van werkelijke liefde voor het Oranjehuis.

Op 18 mei 2017 schrijft Ruud Meijns over 'Oranje onrust aan het Zaantje':
In het laatste deel van de achttiende eeuw kwamen de tegenstellingen tussen de aanhangers van stadhouder Willem V, de Oranjegezinden, en zijn tegenstanders, de Patriotten, op een geweldadige wijze aan de oppervlakte, ook in de Zaanse dorpen. Het was een revolutionaire periode die uiteindelijk in een nederlaag van de Patriotten resulteerde. Dat ging niet zonder slag of stoot. Lees verder...

  • orangisten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/02 14:41
  • door 80.56.195.60