oud-hein

Dit is een oude revisie van het document!


'Stichter' van Zaandijk. Dat is voor het eerst vermeld door de predikant van het dorp Jacob Borstiusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBorstius, Jacobus

Purmerland, 25 juli 1612 - Rotterdam, 1 juli 1688

Predikant te Wormerveer en Zaandijk en schrijver van boekjes met een cathachetische toon. Voor de Zaanstreek is Borstius vooral van betekenis als geschiedschrijver van Zaandijk. Dankzij zijn betrouwbare en nauwkeurige boekstaving, is van zowel het ontstaan als de eerste anderhalve eeuw meer bekend dan van welke Zaangemeente ook. Voor
(1612-1680) en vervolgens overgenomen door Soeteboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSoeteboom, Hendrick Jacobsz.

Oost-Zaandam 1616 - 1678

ook wel: Soet, Zoet, of Zoeteboom

Eerste Zaanse geschiedschrijver; boekverkoper en uitgever. Naar Soeteboom is meermalen onderzoek gedaan, onder anderen door Jacob Honig Jsz. jr. en Sipke Lootsma, maar desondanks zijn weinig gegevens over hem bekend. De onderzoekers naar zijn leven en werk concludeerden dat Soeteboom zeker niet in alle gevallen als betrouwbare bron kan gelden, maar constateerden ook dat zonder zijn werk vele gegevens ove…
, Loosjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
en anderen. Loosjes schreef in 1794 over Zaandijk:

'“Dit gedeelte van de Zaan begon omtrent het einde van de vijftiende Eeuwe eerst betimmerd te worden: als wanneer zekere Hendrik Pietersz Oud-Hein, op den 20 September 1494 bij Schepenen van Westzanen verlof verzogt, en verkreeg, om te deezer plaatse eene Wooning te bouwen. Gemelde Man hadt vijf zoonen, die zich allen daar tevens neergezet hebben; weshalven de Buurt, bij hun bewoond, in de aanvang en nog lang daar naa de Vijf Broeders genaamd werdt'.

Dr. M.A. Verkadeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade, dr. Margaretha Adriana

Zaandam, 16 augustus 1908 - Koog aan de Zaan, 1986

Historica, schrijfster van enkele belangrijke publicaties over de Zaanstreek.

Margaretha Verkade begon op latere leeftijd met een studie sociale geografie aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam. De Tweede Wereldoorlog dwong haar deze studie geheel zelfstandig te voltooien. Zij promoveerde in 1952 aan de Rijksuniversiteit van Groningen bij de hoogleraar B. Slicher van Bath op het proefschrift 'De opkomst van…
voegde hieraan later toe dat de plaats van vestiging blijkbaar zó gunstig was dat er 60 jaren later al 15 andere woningen aan waren toegevoegd. Mr. D. Vis tenslotte beschrijft in “Vis a Saandyk dat het Zaandijkse geslacht Vis afstamt van Oud-Hein. Niet ongebruikelijk is dat de spelling in de verschillende genoemde bronnen afwijkend is; dikwijls wordt de naam ook geschreven als Heynric Pieterszoon alias Oudtheyn. Door de gevonden vergunning tot bebouwing is Zaandijk het enige Zaandorp waarvan de stichtingsdatum nauwkeurig bekend is.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/oud-hein.1467020723.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:52
  • (Externe bewerking)