Voorpagina van zijn Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeenteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.

In zijn eigen tijd zal Loosjes vooral bekend zijn geweest als doopsgezind predikant en geleerd persoon. Naar verluidt sprak hij zeven talen. Daarnaast had hij grote belangstelling voor de rekenkunde, sterrenkunde, wiskunde, aardrijkskunde, tijdrekenkunde, oudheidkunde, natuurkunde, penningkunde en de letter- en oordeelkunde. Hij werd reeds als 26-jarige beroepen tot het onbezoldigd ambt van leraar; in 1745 ging hij dit ambt beroepsmatig uitoefenen.

Loosjes maakte zich verdienstelijk ten opzichte van de Bijbelse aardrijkskunde door het tekenen van kaarten voor de gedeeltelijk door hem bearbeide vertaling van Josephus en de Nederlandse uitgave van de Bijbelverklaring door enige Engelse godgeleerden.

Zijn Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen werd 28 jaar na zijn dood uitgegeven door zijn zoon Petrus Loosjes Az. Het boek geldt als één der betere beschrijvingen van de Zaanstreek en vormt een belangrijke bron bij bestudering van de geschiedenis van de streek. De waarde van het boek wordt mede bepaald door de illustraties van Jan Bulthuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBulthuis, Jan

Groningen 30 oktober 1750 - Amsterdam 29 mei 1801

Topografisch belangrijk kunstenaar, maakte een tiental (veel gereproduceerde) tekeningen van en in de Zaanstreek. Jan Bulthuis kwam in de tekenkunst terecht via de behangselschilderij. Hij kreeg aan de Amsterdamse Tekenacademie lessen van J . Andriessen en bekwaamde zich in stads- en dorpsgezichten in Oost-Indische inkt.
, de kaart van Klaas Semplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSem, Klaas Janszoon (†1800)

Westzaandams koopman. vooral bekend door zijn kaart '“De Zaanstroom', die werd gepubliceerd in het boek van Adriaan Loosjes 'Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen', (Haarlem, 1794).

Zie: Topografie/cartografie.
en de aanvullingen van Petrus Loosjes. Zie ook: Onderwijs 1.2.8.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/loosjes.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)