oude_wachtmeesterspad

Voormalig pad in Westzaandam, in de Molenbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenbuurt

Vroegere naam voor een deel van de Westzijde in Zaandam.

De Molenbuurt liep van de Dam tot de Papenpadsluis en dankte zijn naam aan korenmolen De Ruiter. In 'Blees aan de Westzijde' (Zaandam 1983) is door K. Woudt en J.L. Zonjee uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van dit gedeelte van de Westzijde, aan de hand van de bijna 10 meter lange 'Westzijde-rol'.
. In 1702 is een padreglemenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
t ingesteld. De juiste ligging en het jaar van verdwijnen zijn niet bekend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oude_wachtmeesterspad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)