patrimonium

In 1887 door de Amsterdamse arbeider Klaas Kater opgericht Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, waaruit later de christelijke vakbeweging is voortgekomen. Patrimonium streefde naar lotsverbetering van de werkende klasse. In 1882 is een eerste openbare vergadering in de Zaanstreek gehouden, in 1883 volgde de oprichting van de afdeling in Wormerveer, in 1884 die te Zaandam en in 1887 die te Koog-Zaandijk. Was het verbond aanvankelijk vooral politiek actief (getracht werd een tegenwicht te vormen tegen de groeiende invloed van het socialisme), op den duur ging het ijveren voor eigen sociale doelstellingen. Voorman was toen de staatsman-dominee A.S. Talma (1864-1916); in de Zaanstreek speelde vooral de voorzitter van de Zaandamse afdeling J. Windhouwer een rol. Tenslotte ging Patrimonium op in de anti-revolutionaire kiesverenigingen. De naam bleef echter bestaan in die van enkele woningbouwverenigingen (Zaandam, Krommenie, Wormerveer).

In 1917 stichtte de afdeling de woningstichting Patrimonium Zaandam. Twee jaar later werden de eerste huizen opgeleverd in de Klaas Katerbuurt. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de woningstichting zich tot een betrouwbare en efficiënte corporatie. Toen Roel Otten in 1965 tot directeur werd aangesteld, maakte de woningstichting de slag naar professionalisering. Het werkgebied werd uitgebreid en de naam werd veranderd, eerst in woningstichting Zaanstreek, daarna in woningstichting Zaanstreek-Waterland.

In 1971 werd de Beheersstichting Patrimonium opgericht, waarin de woningstichtingen van de Zaanstreek en Amsterdam samenwerkten. In 1995 volgde een volledige fusie. In 2003 ging de woningstichting Patrimonium op in de woningstichting Rochdale. In 1990 volgde Hubert Möllenkamp directeur Roel Otten op. 'Maserati' Möllenkamp, in 2009 ontslagen en bekend om zijn exorbitante levensstijl, werd het symbool van corrupte corporatiedirecteuren. In 2015 werd hij tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege malversaties. Het gerechtshof Amsterdam deelde de 'Zonnekoning' na een hoger beroep in 2017 een hogere straf uit; drie jaar en drie maanden cel. Volgens het hof heeft hij zich over een langere periode op onrechtmatige wijze verrijkt door het aannemen van steekpenningen. Möllenkamp ontkende altijd steekpenningen te hebben aangenomen. Volgens de advocaat van Möllenkamp legt de voormalige Rochdale-topman zich niet neer bij het vonnis. “Mijn cliënt is het oneens met deze uitspraak. Het Parlement heeft een enorme invloed gehad op zijn proces en daar doen de rechters niets mee. Naar verwachting ziet de Hoge Raad het probleem wél. Hij gaat zeker in cassatie”, aldus Mr. Willem Koops.

Stichting pensiontehuizen Patrimonium

In 1959 richtte de afdeling de Stichting pensiontehuizen Patrimonium op. De bedoeling was dat er gezorgd werd voor onderdak voor zelfstandige wonende ouderen. In 1963 werd Huize Groenland geopend. In de loop van de jaren kwam het accent steeds meer op de verzorging te liggen en moest naar een nieuw tehuis worden omgezien. In 1990 werd Nieuw Groenland geopend. In 2003 ging het tehuis op in de Evean-zorggroep. Doordat de woningstichting en het verzorgingtehuis steeds zelfstandiger gingen opereren en de afdeling door de secularisering van de samenleving steeds meer aan meer functie verloor, besloot het bestuur de afdeling per 25 januari 2013 op te heffen.

Het archief van de afdeling Zaandam is opgebouwd uit het voormalig archief Woningstichting Zaandam-Waterland, delen van het Archief van Patrimonium Amsterdam en delen die vanuit het archief van de afdeling Zaandam naar het HDC zijn overgeplaatst.

Bron: In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 – 25 januari 2013

Zie voorts: Woningbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoningbouw

Gemeentelijke woningbedrijven en Woningcorporaties hebben een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het wonen in onze streek. Hun betekenis laat zich reeds afleiden uit de omvang van het woningbezit dat zij beheren. Hun invloed op de bouw- en woontechnische kwaliteit van de woningvoorraad was, en is nog steeds, groot. Daarnaast hebben zij via belangenbehartiging het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting beïnvloed. Dat beleid was anderzijds overigens i…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/patrimonium.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)