pette

Cacao- en chocoladefabriek te Wormerveer, later De Arend genoemd, opgericht in 1870 en in 1937 overgenomen door de firma Boonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoon

Ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 19e eeuw, grondleggers van Koninklijke Fabrieken Boon bv. Jacob Willem Boon (1789-1863), gehuwd met Neeltje Emmer (1782-1859), was oorspronkelijk timmerman te Wormerveer, maar begon later als blauwselkoper. De blauwselkoperij was in de 18e en 19e eeuw geen onbelangrijke handelstak. Behalve in blauwsel handelden de blauwselkopers ook in specerijen en cacaobonen. Een drietal
.

Grondlegger van het bedrijf was J. Pette Hz., die bij zijn woning aan het Hennepad te Wormerveer een grossierderij dreef in onder meer blauwsel, stijfsel, spek, paardevlees en cacaopoeder. Zijn oudste zoon deed (mogelijk samen met zijn vader) proeven om van de cacaopoeder flikjes (naam afkomstig van de Amsterdamse chocoladefabrikant Casper Flick) te maken, waarmee hij de basis legde voor de latere chocoladefabriek. In 1870 verhuisde men naar de Marktstraat te Wormerveer, waar het eerste fabriekje werd gevestigd. Toen in 1889 J. Pette overleed werd het bedrijf voortgezet door zijn zonen Hendrik en Dirk, die later (1915) op hun beurt werden opgevolgd door G.H. Kaars Sijpesteijn.

Eind 19e en vooral begin 20e eeuw vonden aanzienlijke fabrieksuitbreidingen plaats (1899. 1901, 1903), waarna in 1907 en in 1917 respectievelijk een grote chocolade- en een grote cacaofabriek werden gebouwd; in 1922 hadden de laatste fabrieksuitbreidingen plaats. Een omvangrijke staking in 1920 ( negentig personeelsleden) sloeg niet over naar andere bedrijven en werd na een maand beëindigd.

Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de 'popularisering' van chocolade, dat toen nog een luxe en voor velen onbetaalbaar product was. Met name Hendrik (Hein) Pette hield zich hier mee bezig. Produkten die Pette (onder het parool: Goed en goedkoop) op de markt bracht waren O'Heintjes, O'Co'tjes en tiencents-repen. De crisis van de jaren '30 luidde het einde van het bedrijf in. In mei 1937 werd het personeel ontslagen; enige weken later werd het bedrijf geheel overgenomen door de firma Boonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoon

Ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 19e eeuw, grondleggers van Koninklijke Fabrieken Boon bv. Jacob Willem Boon (1789-1863), gehuwd met Neeltje Emmer (1782-1859), was oorspronkelijk timmerman te Wormerveer, maar begon later als blauwselkoper. De blauwselkoperij was in de 18e en 19e eeuw geen onbelangrijke handelstak. Behalve in blauwsel handelden de blauwselkopers ook in specerijen en cacaobonen. Een drietal
.

Zie voorts: cacao-industrie plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCacao-industrie

Belangrijke drager van de Zaanse economie; in omvang en belang gegroeid in de 19e en 20e eeuw; ontwikkelde zich aanvankelijk in samenhang met de chocoladeindustrie; vooral na de Tweede Wereldoorlog vond er specialisatie plaats en verzelfstandigden beide sectoren. In 1985 werd in de Zaanstreek 132.000 ton cacaobonen verwerkt, dat is ca. 80 % van de totale Nederlandse cacao-industrie, en circa 7,5 % van de totale wereldoogst.
en chocolade-industrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChocolade-industrie

Belangrijke sector in de Zaanse economie, in omvang en belang gegroeid in de 19e, vanaf ca. 1840, en 20e eeuw. Ontwikkelde zich aanvankelijk in samenhang met de cacao-industrie. Vooral na de Tweede Wereldoorlog vond er specialisatie plaats en verzelfstandigden beide sectoren.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pette.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)