boon

Ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 19e eeuw, grondleggers van Koninklijke Fabrieken Boon bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoon bv, Koninklijke Fabrieken

Cacaofantasieproductenfabriek en oorspronkelijk cacao-, chocolade- en blauwselfabriek te Wormerveer, ontstaan in 1813. Grondlegger van het bedrijf was Jacob Willem Boon (Zie: Boon ondernemersgeslacht), die in mei 1813 op bescheiden schaal met molen
. Jacob Willem Boon (1789-1863), gehuwd met Neeltje Emmer (1782-1859), was oorspronkelijk timmerman te Wormerveer, maar begon later als blauwselkoperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauwselmakerij

Economische sector in de 18e, 19e en 20e eeuw, thans niet meer in de Zaanstreek aanwezig. Blauwsel werd gebruikt om de wat gelige tint van wasgoed, papier, pigment en dergelijke mooi wit te maken, en vond ook toepassing `int couleuren der inlandsche porceleynen'
. De blauwselkoperij was in de 18e en 19e eeuw geen onbelangrijke handelstak. Behalve in blauwsel handelden de blauwselkopers ook in specerijen en cacaobonen. Een drietal cacaofabriekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCacao-industrie

Belangrijke drager van de Zaanse economie; in omvang en belang gegroeid in de 19e en 20e eeuw; ontwikkelde zich aanvankelijk in samenhang met de chocoladeindustrie; vooral na de Tweede Wereldoorlog vond er specialisatie plaats en verzelfstandigden beide sectoren. In 1985 werd in de Zaanstreek 132.000 ton cacaobonen verwerkt, dat is ca. 80 % van de totale Nederlandse cacao-industrie, en circa 7,5 % van de totale wereldoogst.
te Wormerveer kwam voort uit een blauwselhandel; naast Boon ook de Erve H. de Jongplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJong, Erve H. de

\Firma Hendrik de Jong (1790-1822), cacao- en chocoladefabriek, en oorspronkelijk blauwsel- en schelpzandfabriek, te Wormerveer; opgericht in 1809 en verdwenen in 1961. Grondlegger van het bedrijf was Hendrik de Jong uit Schermerhorn, die te Wormerveer al vanaf 1790 een handel dreef in kaneel, blauwsel en chemicaliën. In 1809 kocht hij schelpzandmolen
en J. Pette Hzplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPette Hz., J

Cacao- en chocoladefabriek te Wormerveer, later De Arend genoemd, opgericht in 1870 en in 1937 overgenomen door de firma Boon.

Grondlegger van het bedrijf was J. Pette Hz., die bij zijn woning aan het Hennepad te Wormerveer een grossierderij dreef in onder meer blauwsel, stijfsel, spek, paardevlees en cacaopoeder. Zijn oudste zoon deed (mogelijk samen met zijn vader) proeven om van de cacaopoeder flikjes (naam afkomstig van de Amsterdamse chocoladefabrikant Casper Flick) te maken,…
.

Jacob Willem Boon werd op bescheiden schaal cacaofabrikant, eerst op eigen naam, maar later door zijn zoon Willem Jacob Boon (1811-1871) voortgezet en uitgebreid als firma W.J. Boon & Comp. Het bedrijf, begonnen in 1813 (economisch een zeer slechte tijd), groeide gestaag. Willem Jacob Boon trouwde Catherina van Gelder (1811-1865), die als dochter van Martinus van Gelder en Maatje Mats niet onbemiddeld was. Zij kregen twee dochters: Neeltje, die jong kwam te overlijden, en Maria die met de doopsgezinde dominee Jurjen Attema trouwde.

Bij gebrek aan een opvolger deed W.J. Boon de zaken over aan zijn bediende Pieter Ruyter Dz., die was gehuwd met Catherina van Dijk. De firma had een blauwselfabriek op het Warmoespad in Wormerveer. Pieter Kuyper bouwde op het erf van Zaanweg 3 het pakhuis Ruiter en stichtte later de Cacaofabriek De Ruiter. Pieter Ruyters dochter (geb. 1866) huwde Cornelis Jan Laan, zoon van Jan Jacob Laan en Aaltje Vis (zie: geslacht Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan

Ondernemersgeslacht, met grote economische en maatschappelijke invloed in Wormerveer in de 18e, vooral de 19e, en het begin van de 20e eeuw. De familie Laan behoort niet tot de oudste Zaanse families, die vanaf de 17e eeuw deelnamen aan het industriële leven. Het is een oorspronkelijk agrarisch geslacht, dat nog altijd in Waterland en West-Friesland is vertegenwoordigd.
). Hij had eerst bij Wessanen en Laan gewerkt, maar associeerde zich nu met zijn schoonvader. In 1899 trad Pieter Ruyter uit de firma en zette Cornelis Jan Laan de zaken alleen voort.

Ir. E.B. van Gelder

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boon.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)