Amsterdam 1878 - Krommenie 1959

Amateurschilder, -tekenaar, -dichter en -musicus. Jan Ploeger was geen Zaankanter van geboorte, maar nadat hij in 1902 in Uitgeest bij de PTT gekomen was, werd hij in 1904 overgeplaatst als postbesteller naar Krommenie. Een fotograaf in Krommenie, Piet de Jong, toonde veel interesse voor oud-Krommenie. Ploeger voelde zich tot de tekenkunst aangetrokken en vervaardigde in de loop der jaren circa 1300 schilderijen. Van die schilderijen maakte Piet de Jong foto’s op briefkaartenformaat.

Ploeger ontving vaak ansichtkaarten van Piet de Jong, zodra hij een oude kaart op de kop tikte. Zo groeide de collectie van Jan Ploeger tot ruim zes honderd kaarten uit.

Van zijn hand zijn ettelijke schilderijen en meer dan 1500 tekeningen bewaard gebleven, waarvan een groot aantal de topografischeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
situatie in de noordelijke Zaanstreek weergeeft. Daarnaast schreef hij ruim 1500 gedichten en liedjes. Enkele van zijn liedjes kregen door landelijke uitgave ruime bekendheid.

Voor het gemeenschapsleven in Krommenie was Ploeger van bijzondere betekenis, niet alleen doordat hij als pianist allerlei plaatselijke feestelijkheden opluisterde, maar ook doordat hij niet minder dan 12 revues, waaronder enkele kinderrevues, schreef en componeerde. In 1989 werd een ruime keuze uit zijn werk tentoongesteld; aan een catalogus ervan wordt sindsdien gewerkt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ploeger.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)