politiemuseum

Sinds september 1988 in het pand Westzijde 109 te Zaandam gevestigd museum van de stichting '“Historische Verzameling Nederlandse Politie'.
De belangstelling voor de historie en ontwikkeling van de Nederlandse politie was lange tijd gering. Maar de Zaandammer T. Kalf had, als niet-politieman, al een grote verzameling historisch materiaal betreffende de politie opgebouwd. Hij kocht het vervallen pand Westzijde 109, ook bekend als “'Het Huis van Hallie' van de Kon. Verkade en knapte het op. In dit pand kon de verzameling permanent worden opgesteld en waren er mogelijkheden tot uitbreiding van de collectie.

Na een voorbereidingsperiode waarbij contact gelegd werd met de gemeentepolitie van Zaanstad werd op 31 augustus 1988 de stichting per notariële akte opgericht met als doelstelling: “'het wekken van belangstelling voor de Nederlandse Politie en haar geschiedenis en het vergaren van kennis hieromtrent.”' De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door verzamelen, bewaren en permanent exposeren van uniformen, uitrustingsstukken, boeken, documenten, platen, schilderijen, foto's en andere voorwerpen. Het museum werd op 9 september geopend door de toenmalige burgemeester van Zaanstad, drs A.J. Lems. In het museum wordt een overzicht gegeven over de organisatie, de uitrusting en de werkwijze van de Nederlandse politie vanaf ongeveer 1850. Zo worden de gemeente- en rijksveldwacht, de Koninklijke Marechaussee en politietroepen belicht en wordt er aandacht geschonken aan nachtwakers, en de gemeente- en rijkspolitie.

Naast het marechaussee-museum in Buren en het rijkspolitie-museum in Apeldoorn is het museum in Zaandam het enige landelijke museum met aandacht en uitgebreide documentatie over de (lokale) gemeentepolitie. Het bestuur en beheer is in handen van streekgenoten. Naast collectiebeheer verleent de stichting onder andere medewerking aan (thematische) tentoonstellingen elders in het land. De collectie breidt zich jaarlijks uit door schenkingen, aankopen en donaties. In september 1990 werd de expositieruimte uitgebreid met een extra etage. Hierdoor werd het mogelijk om de collectie te vergroten en een scheiding aan te brengen in de periode van 1850 tot 1940 en van 1940 tot heden. Het museum is voor publiek toegankelijk op de eerste en derde zondag van iedere maand. Buiten de officiële openingsuren bestaat na afspraak de mogelijkheid voor een groepsgewijze bezichtiging.

P. Tjeertes

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/politiemuseum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)