(Tilburg 28 februari 1899 - 1991)

Gemeenteraadslid van Zaandam van 1931 tot 1935.
Stan Poppe kwam in 1929 in Zaandam wonen en werd datzelfde jaar secretaris van de plaatselijke SDAP-afdeling. In 1931 werd hij voor de SDAP in de gemeenteraad gekozen; in 1932 maakte hij een geruchtmakende overstap naar de in dat jaar opgerichte Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). Ofschoon Poppe voor de SDAP in de raad was gekozen, weigerde hij zijn zetel op te geven. Poppe meende dat hij dat deel van de SDAP-kiezers vertegenwoordigde dat samen met hem die partij had verlaten en naar de veel linksere OSP was overgestapt. De SDAP beschuldigde hem van “'zetelroof'; de affaire kreeg veel, ook landelijke, publiciteit.

Poppe was belastingambtenaar. Toen het lidmaatschap van de OSP voor ambtenaren verboden werd gesteld, koos hij voor de politiek en moest hij zijn baan opgeven. In 1935 fuseerde de OSP met de RSAP, van deze combinatie werd hij bezoldigd administrateur-penningmeester. In hetzelfde jaar werd hij tot zijn genoegdoening voor de RSAP in de raad herkozen (de combinatie haalde zelfs twee zetels), maar aangezien Poppe naar Amsterdam verhuisde werd zijn zetel door een ander ingenomen (S. Karten).

In de Tweede Wereldoorlog ging de RSAP ondergronds verder, onder meer werd het illegale blad Spartacus uitgegeven. De organisatie werd opgerold door de SD, maar Poppe wist aan arrestatie te ontkomen. Zijn politieke vrienden werden gefusilleerd. Na de oorlog manifesteerde Stan Poppe, laatstelijk werkzaam bij de belastingdienst te Amsterdam, zich als tegenstander van partijpolitieke organisatie; tot in de jaren '80 bleef hij actief in de politieke beweging rond het tijdschrift Spartacus.
Zie voor SDAP, OSP en RSAP: Socialismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/poppe.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)