prins_willem

(Zaandam 1891-Utrecht 1968)

Bestuurder van verschillende verenigingen op 't Kalf te Zaandam, die in verband met zijn vele activiteiten bekend stond als 'de burgemeester van 't Kalf'. Willem Prins was 35 jaar achtereen voorzitter van zowel voetbalvereniging RCZ als de toneelvereniging 'Onder Ons', 20 jaar voorzitter van IJsclub 't Kalf en (naast andere functies) bestuurslid van TOV, een organisatie die ontspanning - vooral in de vorm van bejaardentochten - bood aan 'thuiszittende ouden-van-dagen'.

Prins kreeg ook bekendheid als beheerder van de speeltuinvereniging en ontspanninsgebouw 'Ons Aller Belang' op 't Kalf.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins_willem.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)