provincialeweg

Belangrijke doorgangsweg door de Zaanstreek, die van Limmen tot het Noordzeekanaal, over het grondgebied van Krommenie, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam tot aan de Hempontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHempont

Sinds 1890 onderhouden veerdienst over het Noordzeekanaal, aanvankelijk geëxploiteerd door de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, daarna met kosteloze overtocht voor (brom)fietsers en wandelaars.

Een aantal jaren vóór de openstelling van het Noordzeekanaal in 1867 werd een overeenkomst gesloten tussen Zaandam en de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, waarin vastgelegd dat de maatschappij zal aanleggen, onderhouden en bedienen een pontveer voor voetgangers en voertuigen over het kanaal o…
loopt.

De weg, die tussen 1932 en 1934 geopend werd, zorgde mede voor het verdwijnen van het dorpse isolement. De weg werd, zoals de naam aangeeft, aangelegd op initiatief van de provincie Noord-Holland. Het toenemende wegverkeer had niet genoeg aan de bestaande verbindingen. Door de gehele Zaanstreek is de weg langs de spoorlijn aangelegd, behalve te Wormerveer, waar het traject van de al bestaande Wandelwegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWandelweg

Doorgaande verkeersweg te Wormerveer, die fungeert als het “Wormerveerse deel' van de Provincialeweg. De Wandelweg werd in 1887 aangelegd als een statige straat met bomen aan weerszijden. ln 1912 werd de weg van de Warmoesstraat doorgetrokken naar Plein '13 (de naam daarvan herinnert aan de openstelling in 1913). In 1931-1932 werd de weg opgenomen in het traject van de Provincialeweg; daardoor verdwenen de bomen en werd de straat verbreed. Uitgangspunt destijds was dat de winkelstand …
werd gekozen. Kort na de opening bleek al snel dat de Provincialeweg, die over een groot deel ook een parallelweg heeft, te smal was. Daardoor is de weg sinds de opening meermalen aangepast en waar mogelijk uitgevoerd als vierbaansweg. Door het toenemende autoverkeer voldeed de weg uiteindelijk steeds slechter, flessehals werd de Hempont. Pas bij de openstelling van de Coentunnelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoentunnel

Door Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen ontworpen en tussen 1961 en 1965 aangelegde, 1283 meter lange ondertunneling van het Noordzeekanaal als deel van de Ringweg A 10 Amsterdam en de Coentunnelweg A8 tussen de Zaanstreek en achterliggend Noord-Holland. De lengte van het onderwatergedeelte is 587 meter, de afrit aan de Zaanse kant 300 meter. De tunnel is zo diep aangelegd dat het Noordzeekanaal ter plaatse een diepte van 15,5 meter beneden NAP kan behouden bij een bodembree…
verbeterde de situatie. Ook nadien bleef de Provincialeweg de belangrijkste niet-Rijksweg in de Zaanstreek.

Een tweede voor de Zaanstreek belangrijke Provincialeweg is de verbinding Buitenhuizen-Zaandijk-Purmerend, na de aanleg van de Coentunnel gedeeltelijk in het rijkswegennet opgenomen. De derde is de Provincialeweg Westzaan-Westgraftdijk (N246).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/provincialeweg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)