provincialeweg

Belangrijke doorgangsweg door de Zaanstreek, die van Limmen tot het Noordzeekanaal, over het grondgebied van Krommenie, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam tot aan de Hempont loopt.

De weg, die tussen 1932 en 1934 geopend werd, zorgde mede voor het verdwijnen van het dorpse isolement. De weg werd, zoals de naam aangeeft, aangelegd op initiatief van de provincie Noord-Holland. Het toenemende wegverkeer had niet genoeg aan de bestaande verbindingen. Door de gehele Zaanstreek is de weg langs de spoorlijn aangelegd, behalve te Wormerveer, waar het traject van de al bestaande Wandelweg werd gekozen. Kort na de opening bleek al snel dat de Provincialeweg, die over een groot deel ook een parallelweg heeft, te smal was. Daardoor is de weg sinds de opening meermalen aangepast en waar mogelijk uitgevoerd als vierbaansweg. Door het toenemende autoverkeer voldeed de weg uiteindelijk steeds slechter, flessehals werd de Hempont. Pas bij de openstelling van de Coentunnel verbeterde de situatie. Ook nadien bleef de Provincialeweg de belangrijkste niet-Rijksweg in de Zaanstreek.

Een tweede voor de Zaanstreek belangrijke Provincialeweg is de verbinding Buitenhuizen-Zaandijk-Purmerend, na de aanleg van de Coentunnel gedeeltelijk in het rijkswegennet opgenomen. De derde is de Provincialeweg Westzaan-Westgraftdijk (N246).

  • provincialeweg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/04/05 01:28
  • door zaanlander