De eerste volksvertegenwoordiging in de Bataafse Republiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBataafse Republiek

De Nederlandse staat van 1795 tot 1806, van de ondergang van de Republiek der Nederlanden tot de stichting van het Koninkrijk Holland. Vanaf 1801 was de officiële naam van Nederland het Bataafs Gemenebest. In de Zaanstreek waren er de nodige gebeurtenissen tijdens en in samenhang met de periode der Bataafse Republiek, zoals het oprichten van
.
Tot 1795 behoorde de Zaanstreek tot het platteland, dat in Den Haag door de Ridderschap werd vertegenwoordigd. In 1795 werd de ridderstand afgeschaft; het platteland was daardoor helemaal niet meer vertegenwoordigd. De Zaanse notabelen grepen hun kans: vertegenwoordigers van de bannenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanne

Zie: Ban (banne) en Bestuur en rechtspraak 1.2.4.
van Oostplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaan, Banne van

Het vroegere rechtsgebied van Oostzaan, dat waterstaatkundig was bepaald, feitelijk de Ambachtsheerlijkheid of de Polder Oostzaan.
- en Westzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaan, Banne

(ook: Banne Westzanen, Banne Westzaanden enz)

Rechtsgebied ten westen van de Zaan, waarvan Westzaan het hoofddorp was en waarin ook de (later ontstane) dorpen Westzaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer waren gelegen. Aangezien deze laatste dorpen in de 17e eeuw Westzaan overvleugelden, ondervonden zij het als onredelijk dat de bestuursmacht nog overwegend in het moederdorp Westzaan berustte. Dit heeft tot strubbelingen geleid, die feitelijk tot 1811 voortduurden.
staken de hoofden bijeen en stelden een afvaardiging samen. Vijf van hen, alsmede drie vertegenwoordigers van Zaanse burgercommissiën meldden zich in Den Haag. Daar werden zij als eerste vertegenwoordigers van het platteland in de Vergadering van provisionele representanten van het Bataafse volk geaccepteerd. Gedurende de hele periode van de Bataafse Republiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBataafse Republiek

De Nederlandse staat van 1795 tot 1806, van de ondergang van de Republiek der Nederlanden tot de stichting van het Koninkrijk Holland. Vanaf 1801 was de officiële naam van Nederland het Bataafs Gemenebest. In de Zaanstreek waren er de nodige gebeurtenissen tijdens en in samenhang met de periode der Bataafse Republiek, zoals het oprichten van
en tijdens de Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk (1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
zijn er Zaanse representanten in Den Haag geweest; de naam van de volksvertegenwoordiging veranderde overigens veelvuldig.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/provisionele.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 15:03
  • door jan