relkenpad

Pad te Koog; de naam veranderde, onverklaard, in de loop der jaren van Relkenpad in Reëelenpad later in Reëelenstraat. De straat loopt van het Zuideinde, de Lage Dijk, in westelijke richting over in de Hyacinthstraat. Het eerste bekende reglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend. Padregleme…
dateert van 1793.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/relkenpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)